Chương trình tư vấn miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp điện tử tăng cường đối thoại xã hội, cải thiện điều kiện làm việc

Chương trình nhận đơn đăng ký tham gia tới ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Tin | Ngày 04 tháng 4 năm 2022
© ILO
HÀ NỘI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chính thức khởi động Chương trình Tư vấn nhằm hỗ trợ các nhà máy sản xuất hàng điện tử cải thiện quan hệ lao động và điều kiện làm việc.

Chương trình mang chủ đề “Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ” sẽ mở đơn đăng ký tới ngày 18 tháng 4 năm 2022. Các doanh nghiệp điện tử mong muốn tham gia chương trình cần đọc kỹ Hướng dẫn Đăng ký tham gia và gửi Đơn đăng ký đúng hạn.

Chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp điện tử trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 thông qua
  • Tăng cường hiểu biết và áp dụng pháp luật lao động Việt Nam và các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế
  • Phát triển đội ngũ quản lý nhà máy và cán bộ công đoàn nòng cốt
  • Áp dụng các nguyên tắc quản lý nhà máy sản xuất điện tử hiệu quả
  • Tham gia tốt hơn chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
Chương trình được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và một số nhà tài trợ khác trong khuôn khổ Dự án của ILO về Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Better Work Việt Nam.

Các doanh nghiệp tham dự được hưởng gói hỗ trợ tư vấn cải tiến doanh nghiệp toàn diện trị giá 15,000 đô la Mỹ gồm những nội dung chính:
  • Hoạt động tư vấn về tuân thủ pháp luật lao động do các chuyên viên tư vấn được ILO đào tạo, bao gồm lộ trình cải thiện theo tình hình cụ thể của doanh nghiệp
  • 20 suất tham gia các khóa tập huấn tiêu chuẩn và các khóa tùy chọn (được cấp chứng chỉ)
  • Ba hội thảo chuyên đề hàng quý theo chủ đề phù hợp với ngành sản xuất điện tử
  • Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá và xác định nhu cầu cải thiện
  • Bốn phiên trong Chương trình Nhân viên nòng cốt nhà máy dành cho cán bộ phụ trách tuân thủ và đại diện công đoàn nòng cốt
  • Các khóa học từ xa (e-learning).
Chương trình dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong ngành điện tử có mong muốn và cam kết cải thiện hiệu quả sản xuất và điều kiện làm việc. Ban tổ chức không có yêu cầu về quy mô hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp, tất cả doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành điện tử đều được khuyến khích tham gia chương trình tư vấn này. Doanh nghiệp được xem xét lựa chọn tham dự dựa trên nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, cam kết cải thiện và khả năng tham gia toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.