Chống phân biệt đối xử

Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc hiện đang được cập nhật, đồng thời, một cuốn sổ tay hướng dẫn cũng đang trong quá trình xây dựng mới để giúp người sử dụng lao động giải quyết hành vi này.

Tin | Ngày 11 tháng 1 năm 2022
© ILO
HÀ NỘI – Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua quá trình cập nhật Bộ Quy tắc ứng xử và xây dựng sổ tay hướng dẫn về phòng chống và giải quyết vấn đề này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) là cơ quan chủ trì việc xây dựng hai cuốn tài liệu với sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức Lao động Quốc tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Tổ chức Fair Wear cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình soạn thảo hai tài liệu này.

Bộ Quy tắc ứng xử thể hiện cam kết ba bên – Chính phủ và các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, với mục đích nâng cao nhận thức về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, hỗ trợ thực hiện các quy định có liên quan trong Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145 ở cấp doanh nghiệp.

Trong khi đó, cuốn sổ tay hướng dẫn cung cấp cho người sử dụng lao động và các bên tại nơi làm việc những hướng dẫn cụ thể để ngăn chặn và giải quyết tình trạng quấy rối tình dục trong thực tế nhằm tạo môi trường làm việc lành mạnh và năng suất.

“Người sử dụng lao động đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc không có quấy rối tình dục,” ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH, nhận định.

Vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc lần đầu tiên được quy định trong pháp luật trong Bộ luật Lao động 2012 nhưng không đưa ra định nghĩa và hướng dẫn về cách thức giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh đó, ILO tại Việt Nam đã hỗ trợ các đối tác ba bên xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục đầu tiên vào năm 2015 nhằm thu hẹp khoảng trống về pháp lý.

Bộ luật Lao động 2019 là một bước tiến mới trong lĩnh vực này thông qua việc đưa ra định nghĩa rõ ràng về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, và Bộ Quy tắc ứng xử cập nhật cùng cuốn sổ tay hướng dẫn mới sẽ tiếp nối, đưa ra hướng dẫn cụ thể cho quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu, cán bộ chương trình cấp cao của ILO Việt Nam, cho biết việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử và sổ tay hướng dẫn là “một nỗ lực quan trọng” đưa Việt Nam tiến gần hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là Công ước mới số 190 của ILO về chấm dứt bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm.

Vào tháng 12 năm 2021, khoảng 150 đại biểu, trong đó bao gồm nhiều đại diện đến từ các doanh nghiệp, đã tham dự hội thảo tham vấn về dự thảo hai tài liệu này bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử cập nhật sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022, và sổ tay hướng dẫn sẽ được hoàn thiện ngay sau đó.