Báo chí và hội nhập

Báo chí đóng vai trò quan trọng đảm bảo chia sẻ công bằng thành quả phát triển kinh tế

Một buổi tọa đàm báo chí được tổ chức nhằm giúp các nhà báo Việt Nam có thêm những kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động trong hội nhập kinh tế.

Tin | Ngày 14 tháng 9 năm 2017
HÀ NỘI – Vào ngày 11-12/9, tại Hà Nội, 20 nhà báo từ cả hai miền cùng thảo luận kế hoạch nâng cao chất lượng và số lượng tin bài báo chí liên quan đến quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Họ cũng có cơ hội tìm hiểu về mối liên kết giữa các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, bao gồm FTA giữa EU và Việt Nam, và các vấn đề về quan hệ lao động và các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động.

Buổi tọa đàm báo chí về EU – Việt Nam FTA và quan hệ lao động được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm nâng cao năng lực của các nhà báo về các lĩnh vực quan trọng này.

Các cuộc đàm phán song phương giữa Việt Nam và EU về hiệp định thương mại mới đã kết thúc vào tháng 12/2015. EU – Việt Nam FTA sẽ có hiệu lực vào năm 2018 nếu được cả hai bên phê chuẩn.

Cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác, Chương Thương mại và Phát triển bền vững của EU – Việt Nam FTA có các điều khoản quan trọng để bảo vệ quyền về lao động và môi trường. Trong chương này, EU và Việt Nam khẳng định lại cam kết của mình, xuất phát từ các nghĩa vụ là thành viên ILO và Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, nhằm tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc về tự do liên kết; quyền thương lượng tập thể; loại bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

"Đây là những quyền phổ quát mà mọi công dân đều nên được hưởng, bất kể ở mức độ phát triển kinh tế nào", Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cho biết. "Đây là những quyền giúp các bên trong thị trường lao động chia sẻ lợi ích của tăng trưởng kinh tế, đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng toàn diện và bền vững cùng với công bằng xã hội".

"Và báo chí đóng một vai trò quan trọng giúp hiện thực hóa những "lợi ích công bằng" như vậy”, ông nói thêm.

__________
* Dự án Chương trình Khung khổ Lao động Mới được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo thỏa thuận hợp tác số IL-29690-16-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ. 100% chi phí của dự án hoặc chương trình được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 3 triệu USD.