Toàn cảnh diễn đàn cán bộ tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế

Diễn đàn được tổ chức tại trường Đại học Công đoàn vào ngày 31/5 nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 100 năm ILO.