"We've Got a Vision" (Sáng tác: Fred Martin, Biểu diễn: Uyên Linh)

Ca sỹ Uyên Linh biểu diễn ca khúc "We've Got a Vision" tại trường Đại học Công đoàn ngày 31/5/2019.