Công đoàn có quan trọng hay không? Tại sao?

Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee đã có bài nói chuyện truyền cảm hứng với sinh viên Đại học Công đoàn và các lãnh đạo công đoàn tại một sự kiện vào ngày 31/5 nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 100 năm ILO.