An sinh xã hội

Bộ tài liệu đào tạo mới trang bị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năng lực vận động chính sách an sinh xã hội đáp ứng giới.

Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) của Việt Nam vẫn còn tồn tại những khoảng cách về giới. Bộ tài liệu đào tạo trực tuyến của ILO và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trang bị cho cán bộ Hội các cấp kiến thức để tham mưu chính sách an sinh xã hội bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.

Thông cáo báo chí | Ngày 01 tháng 2 năm 2024
Nền tảng của Bộ tài liệu đào tạo về giới trong vận động chính sách an sinh xã hội. ©ILO
HÀ NỘI, Việt Nam (Tin tức ILO) - "Bộ tài liệu đào tạo về giới trong trong vận động chính sách an sinh xã hội" do ILO hỗ trợ đã được hoàn thiện và đăng tải lên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Chương trình đào tạo trực tuyến này miễn phí và mở cho mọi đối tượng, hướng tới mục tiêu giúp nâng cao năng lực của cán bộ Hội LHPN ở cấp trung ương và địa phương để tích cực tham gia các cuộc thảo luận và đối thoại về chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong ASXH tại Việt Nam.

Khoảng cách về giới trong tham gia lực lượng lao động, việc làm và thu nhập tiếp tục đặt phụ nữ Việt Nam vào thế bất lợi trên thị trường lao động so với nam giới. Những khoảng cách này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và mức hưởng ASXH của phụ nữ. Ví dụ, vào năm 2019, chỉ có 16% phụ nữ từ 65 tuổi trở lên được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội, so với 27,3% nam giới. Hơn nữa, giá trị trung bình lương hưu cho nam giới cao hơn lương hưu cho nữ giới gần 20%. Do đó nếu vẫn tồn tại khoảng cách về giới trên thị trường lao động, trong quan hệ xã hội và gia đình thì các chính sách ASXH trung lập về giới có thể không đủ để đảm bảo ASXH thoả đáng cho phụ nữ.

“Bộ tài liệu đào tạo này rất có giá trị cho Hội LHPN trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu chính sách hướng tới chính sách ASXH nhạy cảm về giới ở Việt Nam", bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ Viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN chia sẻ.

Hội LHPN là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ tại Việt Nam. Hội LHPN đóng vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới trong an sinh xã hội tại Việt Nam và là đối tác quan trọng của ILO tại Việt Nam.

Giám đốc ILO tại Việt Nam, bà Ingrid Christensen cho biết: "ILO rất vinh dự được hợp tác với Hội LHPN trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chính sách ASXH".

Bộ tài liệu đào tạo được xây dựng với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Chương trình EU/ILO về Tăng cường Tương tác giữa An sinh Xã hội và Quản lý Tài chính Công (SP-PFM) tại Việt Nam.
Thí điểm Bộ tài liệu đào tạo tại Nam Định, 2023. © Hoàng Lâm/ILO
Một cán bộ Hội LHPN trải nghiệm học trực tuyến cùng Bộ tài liệu đào tạo, 2023. © Hoàng Lâm/ILO
Thí điểm Bộ tài liệu đào tạo tại Nam Định, 2023. © Hoàng Lâm/ILO