Di cư lao động

ILO phát động Cuộc thi Truyền thông Toàn cầu năm 2023 về Di cư lao động

Cuộc thi kêu gọi các nhà báo, phóng viên, sinh viên tham dự cuộc thi với những câu chuyện hay nhất về di cư lao động và tuyển dụng công bằng.

Thông tin báo chí | Hanoi, Viet Nam | Ngày 25 tháng 9 năm 2023
Di cư lao động. © ILO
GENEVA – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang phát động Cuộc thi Truyền thông Toàn cầu về Di cư lao động lần thứ chín, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí ấn tượng, phản ánh chân thật và công bằng về di cư lao động.

Có không ít những câu chuyện trong báo chí lặp lại những quan điểm sai, tiêu cực và rập khuôn về di cư lao động. Điều này vô hình chung làm gia tăng sự phân biệt đối xử và các hành vi lạm dụng đối với người di cư lao động.

Cuộc thi kêu gọi sự tham gia của các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp và sinh viên. Hội đồng giám khảo gồm những chuyên gia về di cư quốc tế và các nhà báo sẽ lựa chọn người đạt giải dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, tính chính xác, không định kiến và mang tới hình ảnh tích cực khi đưa tin về lao động di cư và chú trọng đến bảo vệ người lao động.

Bà Katerine Landuyt, Cán bộ phụ trách bộ phận Di cư lao động của ILO đồng thời là một thành viên của Hội đồng giám khảo, cho biết: “Sự phân biệt đối xử và bài ngoại đối với người di cư lao động là những vấn đề đáng tiếc vẫn diễn ra hàng ngày và cần được khắc phục. Thông qua sức mạnh của việc kể chuyện, cuộc thi này nhằm tôn vinh công việc của các nhà báo, phóng viên đã làm sáng tỏ những thành công, cuộc đấu tranh và đóng góp của người di cư lao động cho xã hội,”

Thể thức tham dự

Hoàn thành đơn tham dự trực tuyến và gửi tác phẩm của bạn theo các định dạng sau: báo viết, phóng sự ảnh, truyền thông đa phương tiện, podcast, báo hình và/ hoặc báo tiếng. Có thể gửi bài dự thi bằng bất cứ ngôn ngữ nào, tuy nhiên cần cung cấp kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Học sinh/ sinh viên được phép gửi một tác phẩm truyền thông đã hoặc chưa đăng tải.

Mốc thời gian chính

31/10/2023 (23:59, Giờ Trung Âu): Hạn chót nộp hồ sơ, thông qua mẫu đăng ký trực tuyến.

Tháng 12 năm 2023: Người chiến thắng cuộc thi sẽ được công bố nhân Ngày Quốc tế Người di cư.

Giải thưởng

Cuộc thi sẽ trao ba giải thưởng cho các nhà báo chuyên nghiệp và một giải thưởng cho sinh viên. Tác giả đạt giải có thể lựa chọn nhận giải thưởng bằng tiền mặt (trị giá 1.200 đô la Mỹ đối với giải thưởng dành cho nhà báo chuyên nghiệp và 500 đô la Mỹ đối với giải thưởng dành cho sinh viên) hay lựa chọn một học bổng để tham dự một khóa học trực tuyến tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế tại Turin về tuyển dụng công bằng hay di cư lao động vào năm 2024.

Xin xem Điều khoản và Điều kiện tại đây để biết thêm chi tiết.

Cuộc thi được tổ chức với sự hợp tác của Liên đoàn Công đoàn Quốc tế, Tổ chức Người sử dụng lao động Quốc tế, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Thời báo Equal Times, Trung tâm Đoàn kết và Diễn đàn Người di cư ở Châu Á. Cuộc thi được hỗ trợ bởi ‘Chương trình tích hợp về tuyển dụng công bằng – Giai đoạn III’ (FAIR III) và Dự án Bridge.

Liên hệ: Labour-migration-media-competition@ilo.org