Bản tin

Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý I/2019

Tin nổi bật

- Các thành tựu nổi bật của dự án NIRF/Japan sau 2 năm thực hiện
- Hoạt động sửa đổi Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn
- Điểm sáng trong hoạt động thí điểm của TLĐLĐVN - Nhóm trẻ mầm non tư thục phường An Mỹ (Quảng Nam)