Bản tin

Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2018

1. Tin nổi bật

- Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp du lịch mở rộng tại Đà Nẵng
- Đối thoại nhóm doanh nghiệm diệt may tại Khi chế xuất Linh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nội dung chính

- Các cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới CPTPP - Những
vấn đề Công đoàn cần quan tâm
- Ý kiến tham vấn cán bộ Công đoàn về một số nội dung của Bộ luật Lao động sửa đổi
- Hoạt động của Mạng lưới Cán bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn
- Hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp
- Kinh nghiệm quốc tế: Hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở các nước và
quan sát tại Việt Nam
- Điểm tin hoạt động