Bản tin

Dự án NIRF/Japan, Bản tin số 1, quý I - II 2018

Công đoàn đổi mới vì quyền lợi và lợi ích của người lao động.

Bản tin Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động số này sẽ giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án NIRF/Japan. Trong số này, một số thông tin nổi bật bao gồm sự thành lập chính thức hai mạng lưới chuyên gia tư vấn pháp luật và công đoàn các khu công nghiệp, cũng như những thực tiễn tốt đang được thực hiện tại các tỉnh thí điểm như Hải Phòng hay Bình Dương.