Mẫu đăng ký tham gia Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp “Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ”