Tờ rơi Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp “Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ”

Tài liệu dự án | Ngày 28 tháng 3 năm 2022
Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức với hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Việc làm Tốt hơn (BetterWork Vietnam). Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử:
● Tăng cường hiểu biết và áp dụng pháp luật lao động Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế
● Phát triển đội ngũ quản lý nhà máy và cán bộ công đoàn nòng cốt
● Áp dụng các nguyên tắc quản lý nhà máy sản xuất điện tử hiệu quả
● Tham gia tốt hơn chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

Các doanh nghiệp quan tâm đến chương trình gửi đơn đăng ký tham dự có dấu và chữ ký xác nhận tới hòm thư hongngocmai@gmail.com và kimhue@ilo.org hạn chót 17.00 GMT+7 ngày 18/4/2022. [Bản cứng gửi cho Ban Tổ chức sau đó khi có xác nhận tham gia chính thức]. Các đơn đăng ký tham dự đến trước sẽ được xử lý trước. Ban Tổ chức có thể sẽ yêu cầu bổ sung và xác minh thông tin trong trường hợp cần thiết.