Xúc tiến việc làm

Người lao động làm việc tại một nhà máy may ở TP HCM. © ILO/A. Santos

Xem thêm ảnh về xúc tiến việc làm tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Trong khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập với thị trường khu vực và thế giới, lực lượng lao động cũng ngày càng tăng về số lượng, hiện lên tới hơn 53 triệu người. Cùng với đó, xu hướng đô thị hóa cũng tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, đè nặng áp lực lên các trung tâm thành thị trong các vấn đề nóng như việc làm, cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Nâng cao năng suất lao động và tăng cường khả năng cạnh tranh sẽ là một ưu tiên hàng đầu trong những năm tới trong hành trình hội nhập với khu vực và thế giới của Việt Nam. Nhằm đáp ứng mục tiêu này, thông qua các chương trình và dự án cũng như nghiên cứu về lao động, ILO đang hỗ trợ Việt Nam phát triển chiến lược việc làm quốc gia, như chính sách phát triển lấy việc làm làm trung tâm, cải thiện kỹ năng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tăng cường việc làm cho thanh niên và tạo ra những cơ hội việc làm tốt hơn.