2019 tarihli ve 190 No'lu Şiddet ve Taciz Sözleşmesi: COVID-19 ile mücadelede ve düze çıkmada destek sağlayabileceği 12 yol

Bu bilgi notu, 2019 tarihli ve 190 No'lu ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin yaşadığımız COVID-19 pandemisi bakımından önemini vurguluyor. Bilgi Notu, COVID-191 bağlamında ülkelerden bildirilen işyerinde şiddet ve taciz olaylarından örnekler veriyor ve 190 No’lu Sözleşme ile 206 No’lu Tavsiye Kararı’nın bu türden durumların önlenmesine ve ele alınmasına yardım edebilecek hükümlerine işaret ediyor.