Prevencija i ublažavanje virusa COVID-19 u radnoj sredini LISTA PROVJERE AKTIVNOSTI

Sprečavanje i ublažavanje zaraze COVID-19 na radnim mestima zahteva delotvorne procedure procene rizika i upravljanja rizikom. Ova kontrolna lista nudi jednostavan i saradnički pristup rizicima koji prete od virusa COVID-19 kao korak kojeg bi trebalo preduzeti da bi se sprovele mere zaštite bezbednosti i zdravlja radnika.

Instructional material | 29 April 2020
Contact(s): labadmin-osh@ilo.org