Iнструментарій розрахунку збитків від нещасних випадків на виробництві

Метод розрахунку збитків від травматизму на виробництві

ЗМІСТ
ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА БЕЗПЕКУ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОКАЗНИКІВ ПРЯМИХ І НЕ ПРЯМИХ ВИТРАТ ДЛЯ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ ВІД ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ ЗБИТКІВ ВІД ТРВАМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ
- Порядок формалізації розрахунку показників непрямих витрат за чинним законодавством України
- Визначення переліку вихідних даних, необхідних для оцінки збитків виробництва від нещасних випадків

ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ ВІД ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ
- Інформаційне забезпечення вихідних показників з адаптацією до чинного законодавства
- Використання моделі визначення витрат на безпеку виробничого середовища для оцінки збитків від виробничого травматизму для України в цілому
- Особливість процесу прогнозування збитків від нещасних випадків для підприємства

ВИСНОВКИ ТА РЕОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу