Конвенції Міжнародної організації праці з безпеки праці та здоров’я на робочих місцях

Конвенція 81, Конвенція 129, Конвенція 155, Конвенція 174, Конвенція 176, Конвенція 187

Конвенція про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
Конвенція про інспекцію праці в сільському господарстві
Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище
Конвенція про запобігання великим промисловим аваріям
Конвенція про безпеку та гігієну праці на шахтах
Конвенція про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці

Виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу