COVID-19

2020 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü - Pandemiyi durduralım: İş sağlığı ve güvenliği hayat kurtarır

Dünyanın her yerinde hükümetler, işverenler, işçiler ve toplumların bir bütün olarak, COVID-19 pandemisiyle mücadelede karşı karşıya olduğu büyük zorluklar göz önüne alınarak, bu yılki Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde, COVID-19 pandemisine odaklanılıyor ve işyerinde bulaşıcı hastalıklar ele alınıyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde COVID-19 vaka sayısının artması, başka bölgelerde ise vaka sayısında azalmanın sürdürülebilmesi konusunda kaygılar artıyor. Hükümetler, işverenler, işçiler ve örgütleri, COVID-19 pandemisi ile mücadele ve iş sağlığı ve güvenliğini koruma çabalarında büyük zorluklarla karşılaşıyor. İçinde yaşadığımız krizin ötesinde de, hastalığın yayılmasını sınırlamada kaydedilen ilerlemeyi sürdürecek biçimde faaliyetlerin yeniden başlatılması sorunu var.

alt text
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, COVID-19 pandemisine odaklanıyor ve işyerinde bulaşıcı hastalıklar ele alınıyor. Amaç, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal üçlü diyaloğu harekete geçirmektir. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü vesilesiyle ILO, işyerlerinde güvenli uygulamaların benimsenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) oynadığı rol hakkında farkındalığı artırmayı hedefliyor. ILO ayrıca, İSG yönetim sistemleri ve ulusal ve işletme düzeyinde politikalara entegre edecek biçimde, durumun düzelmesi ve gelecek dönem için hazırlıklı olmak dahil olmak üzere, orta ile uzun vadeli önlemlerin alınmasına odaklanıyor.