Proiectul programului naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe anii 2012-2016

Proiectul programului stabileşte principalele priorităţi şi obiective la nivel naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe termen scurt şi mediu, fiind elaborat în concordanţă cu necesităţile Republicii Moldova şi cu obiectivele Strategiei comunitare de securitate şi sănătate în muncă pentru perioada 2007-2012, adoptată prin Rezoluţia Consiliului din 25 iunie 2007. Proiectul în cauză va contribui şi la realizarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova privind Integrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014.

Policy | 22 March 2013
Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre domeniile cele mai importante ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Scopul final al activităţii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii salariaţilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă care să le asigure acestora confortul fizic, psihic şi social.

Proiectul a fost publicat în cadrul proiectului "O mai bună securitate si sănătate în muncă prin prisma Agendei privind Munca Decentă" cu susţinerea financiară a Uniunii Europene.

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: INFORMAŢIE GENERALĂ
§ 1. CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 2. CADRUL INSTITUŢIONAL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 3. POLITICA STATULUI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 4. INSPECTAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 5. STATISTICA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 6. ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
§ 7. PARTENERIATUL SOCIAL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 8. FINANŢAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
§ 9. ANALIZA SWOT
§ 10. DEFINIREA PROBLEMEI
CAPITOLUL II. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE PROGRAMULUI
CAPITOLUL III. REZULTATE SCONTATE ALE PROGRAMULUI
CAPITOLUL IV. ACŢIUNI CE URMEAZĂ A FI REALIZATE
ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR PROGRAMULUI
CAPITOLUL V. RESPONSABILI DE EXECUTARE ŞI PARTENERI DE COLABORARE
CAPITOLUL VI. TERMENELE DE IMPLEMENTARE
CAPITOLUL VII. INDICATORI AI PROGRESULUI
CAPITOLUL VIII. COSTURILE AFERENTE REALIZĂRII PROGRAMULUI
CAPITOLUL IX. EFICACITATE ECONOMICO-SOCIALĂ
CAPITOLUL X. OPORTUNITĂŢI ŞI CONSTRÎNGERI
CAPITOLUL XI. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE