Sprovođenje inspekcijskih poseta u građevinskom sektoru - Vodič za inspektore rada

Cilj ovog vodiča je da pomogne inspektorima rada u obavljanju inspekcijskih poslova time što će im na razumljiv način obezbediti informacije o predloženoj metodologiji za sprovođenje inspekcije u građevinskom sektoru - od planiranja do izveštavanja o sprovedenom nadzoru; pored toga, vodič sadrži tehničke informacije koje bi inspektori rada trebalo da obezbede poslodavcima i radnicima, kako bi obezbedili “Dostojanstven rad”.

Građevinski sektor ima suštinski važnu ulogu u socio-ekonomskom razvoju mnogih zemalja, pored ostalog i zbog broja radnika koji su angažovani u poslovima građevinarstva. Radni odnos, kao pravna veza između poslodavaca i radnika, često je nejasan u sektoru građevinarstva, što za posledicu ima nemogućnost radnika da ostvare svoja određena prava i prinadležnosti, kao i njihovu čestu izloženost prevelikom broju rizika. Zbog ovih faktora uslovi rada na mnogim gradilištima ne mogu se smatrati “dostojanstvenim radom”, jer radnici na njima nemaju pravično, pravedno, bezbedno i zdravo radno okruženje.

Inspekcije koje vrše inspektori rada imaju važnu ulogu u sprovođenju zakona i obezbeđivanju dostojanstvenih uslova rada u svim sektorima, uključujući građevinarstvo. Vodič se bavi mnogim uslovima rada kojima će se inspektori rada baviti, kao što su radni odnos, pravo na predstavljanje, pravo na zarade i naknade, radno vreme i odmori, zapošljavanje mladih osoba i zapošljavanje stranaca, kao i rizicima kojima radnici mogu da budu izloženi. U vodiču su navedene međunarodno ustanovljene mere bezbednosti koje bi, ako bi bile primenjene, mogle da umanje verovatnoću da radnici budu izloženi povredama na radu i profesionalnim oboljenjima.