ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: Έννοιες, ταξινόμηση, εργασία και μέτρηση της οικονομικής συμβολής