Countries in Focus on Statistics of Cooperatives

Kooperatif İstatistikleri Odak Noktası: Türkiye

Bu ülke odaklı yazı; “Kooperatif İstatistikleri” dizininin bir parçası olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Kooperatifler Birliği Tanıtım ve Geliştirme Komitesi (COPAC) tarafından, dünyada kooperatif istatistiklerinin nasıl üretildiği ve kullanıldığını anlamaya yönelik çabaların desteklenmesi amacıyla üretilmiştir. Mevcut durumda, güvenilir ve karşılaştırılabilir kooperatif istatistikleri pek çok ülkede üretilmemektedir. Bu istatistikler, kooperatiflerin ortaklarına, çalışanlarına ve ekonomiye olan etkilerini ölçmek açısından hayati öneme sahiptir.