Spotlight Interviews with Co-operators

StreetNet International: Organizarea vânzătorilor stradali pentru muncă oficializată și abilitare economică

„Interviuri revelatoare cu partenrii” este o serie de interviuri cu parteneri de cooperare din întreaga lume, cu care s-au intersectat funcționarii ILO pe parcursul activității lor în domeniul cooperativelor și în aspecte mai vaste de economie socială și de solidaritate (ESS). Cu această ocazie, ILO a intervievat-o pe doamna Oksana Abboud, coordonator internațional la StreetNet International.

Article | 16 July 2019

1. Ne puteți spune câte ceva despre educația și activitatea dvs.?

Ms Oksana Abboud
D-na Oksana Abboud: După ce am absolvit Universitatea Națională de Lingvistică din Kiev am început să lucrez la Confederația Sindicatelor Libere din Ucraina (KVPU). Munca mea la KVPU m-a ajutat să-mi aprofundez valorile și înțelegerea în materie de echitate socială, drepturi ale omului și ale lucrătorilor și „sindicalism” în țară și în afara Ucrainei. Munca mea m-a motivat, de asemenea, să introduc noul concept de „sindicalism” într-o societate post-sovietică.

M-am implicat în activitatea StreetNet International, o alianță globală a vânzătorilor stradali din economia informală atunci când una dintre organizațiile afiliate KVPU s-a alăturat alianței. La acea etapă, problema economiei informale era foarte nouă pentru noi. Vroiam să aflu cum să-i susțin pe lucrătorii informali întru recunoașterea și protecția acestora și a veniturilor lor. În 2013 m-am alăturat la StreetNet International ca organizator regional pentru organiozații afiliate din Asia și Europa de Est, iar mai recent, în iunie 2019, am devenit coordonator al StreetNet International.

2. Ce este StreetNet?

O fotografie de grup de la cel de-al 5-lea Congres Internațional al StreetNet care a avut loc la New Delhi.
IndiaStreetNet International este o alianță internațională a organizațiilor bazate pe membri, ce reunește comercianți informali, vânzători din stradă și din piață și vânzători ambulanți din întreaga lume. De la înființarea sa în 2002, StreetNet și-a sprijinit organizațiile afilliate, pentru ca membrii acestora să-și acceseze drepturile economice și umane prin îmbunătățirea mediului politic, de reglementare, sociae și economic. În prezent StreetNet are 54 organizații afiliate în 49 de țări din întreaga lume reprezentând peste 600.000 de lucrători din economia informală.

StreetNet își propune să îmbunătățească nivelul de trai al vânzătorilor din stradă și din piață și a celor ambulanți prin:
  • Susținerea lor pentru organizare cu scopul de acțiuni colective și acces îmbunătățit la servicii (de exemplu, întreprinderi ale lucrătorilor, cooperative sau scheme de credit, asistență medicală și asigurări)
  • Colectarea de date și crearea bazei de cunoștințe pentru advocacy și negocieri eficiente; și
  • Participarea la dialogul politic și desfășurarea de campanii de sensibilizare cu membrii săi afiliați.
Planul strategic al StreetNet pentru 2020-2024 este ghidat de următoarele obiective de bază:

Promovarea implementării Recomandării ILO privind tranziția de la economia informală la cea formală, 2015 (Nr. 204) (de exemplu, recunoașterea legală, protecția lucrătorilor din economia informală și proceduri administrative simple pentru aceștia);Advocacy pentru orașe mai incluzive pentru vânzătorii stradali și alți lucrători din economia informală, în conformitate cu ODD-urile 5, 8 și 11;Promovarea intereselor comercianților transfrontalieri de scară mică prin intermediul unor regimuri comerciale simplificate (RCS); și
  • Consolidarea capacităților organizațiilor afiliate și a altor organizații axate pe economia informală în a-i organiza pe vânzătorii stradali pentru advocacy eficientă și acces îmbunătățit la educație, instruire și servicii
  • Întrucât majoritatea vânzătorilor stradali și a comercianților informali din întreaga lume sunt femei, StreetNet își propune să abordeze de gen și să promoveze abilitarea femeilor în toată activitatea sa.3. Care credeți că este rolul cooperativelor și al altor organizații axate pe economia socială și de solidaritate (ESS) în promovarea drepturilor și îmbunătățirea nivelului de trai ale vânzătorilor stradali?

3. Care credeți că este rolul cooperativelor și al altor organizații axate pe economia socială și de solidaritate (ESS) în promovarea drepturilor și îmbunătățirea nivelului de trai ale vânzătorilor stradal?

Vânzătorii stradali din organizațiile membre affiliate la StreetNet din Dakar, Senegal.
În țările în curs de dezvoltare, cea mai mare parte a populației active muncește în economia informală. Muncitorii din economia informală activează în condiții precare și se confruntă cu riscul constant de a-și pierde sursa de venit. De asemenea, aceștia se confruntă cu violență și hărțuire zilnică din partea autorităților publice și a agenților din organele de drept, deși contribuie semnificativ la economie.
și alte organizații ESS pot oferi acestor lucrători o opțiune de oficializare. La StreetNet, noi promovăm modelul ESS ca o „abordare de alternativă față de afaceri” al cărui obiectiv principal este nu numai profitul financiar, ci și beneficii sociale pentru membri și pentru comunitățile mai largi. Valorile ESS sunt strâns legate de munca decentă și incluziunea socială și pot contribui la dezvoltarea unei societăți și a unei democrații echilibrate și stabile.
Organizațiile afiliate la StreetNet creează diferite forme de organizații ESS, inclusiv cooperative, trusturi, Asociații de credit și economii, grupuri de sănătate și asigurări. Noi pledăm pentru legislație și politici de sprijin pentru organizațiile ESS, așa încât acestea să poată avea acces la finanțare, asistență tehnică, securitate socială și beneficii fiscale, atunci când este posibil.

4. Care sunt unele dintre provocările și oportunitățile cooperativelor și ale altor organizații ESS axate pe vânzătorii stradali?

Vânzătorii stradali trebuie să investească în afacerile lor, însă obținerea unor împrumuturi, chiar a unor împrumuturi mici, de la instituțiile bancare oficiale este foarte dificilă pentru mulți dintre ei. Ca soluție, organizațiile afiliate StreetNet din Africa, Asia și America Latină s-au organizat pentru a creade credit pentru membri, acestea acordând împrumuturi mici în parteneriat cu băncile și fondurile de solidaritate. Acest tip de întreprindere ESS devine destul de popular printre comercianții din economia informală, deoarece ei înțeleg beneficiile unor astfel de scheme de ajutor reciproc.

SEWA – o organizație afiliată la StreetNet din India care sărbătorește Ziua Internațională a Vânzătorilor 2019 în Ahmadabad, India.

Există, de asemenea, un număr tot mai mare de inițiative privind promovarea protecției sociale a vânzătorilor stradali prin intermediul organizațiilor ESS. De exemplu, o filială StreetNet din Senegal a organizat activități de sensibilizare cu privire la cooperativele de asigurări de sănătate ale vânzătorilor stradali. Federația de Cooperative a Asociației Femeilor Auto-angajate (SEWA) din India este una dintre cele mai mari organizații afiliate ale StreetNet. SEWA s-a asigurat că peste 400 de membri vânzători stradali au obținut acces la licențe de vânzare stradală, pensie, asigurare și reînnoirea cărților de identitate prin scheme de cooperare. Organizațiile affiliate nouă au creat, de asemenea, cooperative de locuințe în unele orașe din Bangladesh.
Însă, lipsa de cunoștințe și capacități cu privire la modul de inițiere și gestionare a organizațiilor deținute de membrii, cum ar fi cooperativele, într-un mod democratic și transparent, este una dintre provocările cheie, cu care se confruntă vânzătorii stradali. Există necesitatea unor activități multiple de formare și de sensibilizare în materie de cooperative și organizații ESS la nivel național, regional și internațional.

Recomandarea ILO Nr. 204 include referințe clare privind rolul cooperativelor și a ESS. Acest lucru a fost semnificativ pentru noi în activitatea de promovare a modelului ESS pentru vânzătorii stradali. Noi, cei de la StreetNet, vom continua să sprijinim organizațiile ESS ale organizațiilor afiliate ca o investiție reală pentru a amplifica solidaritatea, a îmbunătăți nivelul de trai și a permite participarea activă la luarea deciziilor de către vânzătorii stradali și lucrătorii din economia informală.