Çalışma Dünyası Raporu 2013 Türkiye Görünümü

İstihdam kriz öncesi görülen oranların üzerinde kalmakla birlikte gerilemeye başlamıştır, ve işgücü piyasasındaki dengesizlikler açısından küçük iyileşmeler görülmektedir.İleriye yönelirken, işgücü piyasasındaki temel sorunlar sürüyor...

Briefing note | 03 June 2013