Luật An toàn – Vệ sinh Lao động

Hội thảo Tham vấn Hoàn thiện Chính sách về Tai nạn Lao động và Đánh giá, Kiểm soát Các Yếu tố Nguy hiểm, Có hại tại nơi Làm việc

Góp phần hỗ trợ chuẩn bị triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động hiệu quả trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Hà
Cán bộ chương trình
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 37340902 Máy lẻ. 202
Fax: +84 4 37340904
Email: ha@ilo.org