An toàn – Vệ sinh Lao động

Hội thảo Xây dựng Hồ sơ Quốc gia An toàn – Vệ sinh Lao động giai đoạn 2010-2015

Góp phần hoàn thiện Hồ sơ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động lần thứ ba (2010-2015) thông qua thu thập ý kiến đóng góp từ đối tác ba bên và các ban ngành, tổ chức liên quan cho Dự thảo Hồ sơ quốc gia.

Kết quả dự kiến

  • Hội thảo tổ chức thành công, đạt được kết quả mong muốn;
  • Báo cáo hội thảo kết hợp các ý kiến góp ý của đại biểu và báo cáo chi tiêu cùng các chứng từ liên quan.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Hà
Cán bộ chương trình
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 37340902 Máy lẻ. 202
Fax: +84 4 37340904
Email: ha@ilo.org