Loại trừ các bệnh liên quan tới Amiăng

Hội thảo về dự thảo Kế hoạch hành động về loại trừ các bệnh liên quan tới Amiăng ở Việt Nam (Hà Nội)

Đơn vị thực hiện: ILO phối hợp với Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.   

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Hà
Cán bộ chương trình
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (+84-4) 37340902 Máy lẻ. 202
Fax: +84 4 37340904
Email: ha@ilo.org