ILO Türkiye Ofisi Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Geçim Kaynaklarını Arttırmak İçin Başlattığı Projeyi Paydaşlarına Tanıttı

ILO Türkiye Ofisi, 30 Haziran 2015 günü ilgili tüm tarafların katılımıyla “Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı” projesini tanıtmak amacıyla bir açılış toplantısı düzenledi.

News | 02 July 2015
ILO Türkiye Ofisi, 30 Haziran 2015 günü ilgili tüm tarafların katılımıyla “Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı” projesini tanıtmak amacıyla bir açılış toplantısı düzenledi.

Toplantıya, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Erhan Batur, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder olmak üzere AB Bakanlığı, İŞKUR, SGK, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve AB Delegasyonu yetkilileriyle işçi sendikaları temsilcileri katıldılar.

Açılış toplantısı, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Özcan, konuşmasında şunları söyledi: ”Artık tek bir ülkeyi ve bölgeyi ilgilendirmekten ziyade küresel bir tehdit haline dönüşmüş olan Suriye krizi, Birleşmiş Milletler tarafından günümüzün en büyük siyasi, insani ve güvenlik sorunu olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, şu anda sadece Suriyeliler değil, Irak veya başka ülkelerden gelenlerle beraber dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumundadır. Artık sorun, ülkelerin tek başına altından kalkabileceği boyutların çok ötesine geçmiştir ve buradan hareketle Birleşmiş Milletler tarafından Suriye krizi ve etkilerine karşı insani yardım, direnç arttırma ve kalkınma yönünden cevap geliştirmek adına “Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı (3RP) adında bir girişim başlatılmıştır. BM’nin Bölgesel Planı’nın en önemli bileşenlerinden biri de geçim kaynaklarının geliştirilmesidir. Hem Suriyeliler için hem de ev sahibi topluluklar için geçimlerini sağlayabilecekleri imkanların arttırılmasını amaçlayan bu bileşen içerisinde ILO önemli bir role sahiptir.”

Özcan, ayrıca çalışma hakkının hem Suriyeliler için hem de yerel ve ulusal ekonomi için olumlu sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, ILO olarak gereken sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Özcan, ILO tarafından geçici koruma altındaki Suriyeliler yönelik proje hakkında bilgi vererek, projenin kurumsal kapasite artırımı, iş piyasalarına etkilerine yönelik araştırma yapma, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, işgücü piyasasına entegrasyon, teknik destek ve bilgilendirme temelinde ilerleyeceğini açıkladı.

Özcan’ın konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, ILO’nun Suriyelilere yönelik bir proje başlatmasının önemli bir girişim olduğunu vurgulayarak, daha fazla sorumluluk üstlenilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ise konunun eğitim ve çocuk işçiliği boyutuna dikkat çekti ve bu konularda da çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tüm paydaşlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sosyal taraflar, böyle bir projenin başlatılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerinin de gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.