2015

  1. ILO Direktörü Guy Ryder Türkiye’deki G20 Liderler Zirvesinde genç işsizliğine dikkat çekti

    26 de noviembre de 2015

    Antalya, Türkiye’de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesine katılan ILO Genel Direktörü Guy Ryder; dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon iş arayan gencin yalnızca 3 milyonunun iş bulabildiğini ve genç işsizliğinin gerek dünyada gerek Türkiye’de önemli bir sorun olduğunu ifade etti. Yavaşlayan küresel büyümenin en çok istihdam ve özellikle krizlerin sonucundan en çok etkilenen grup olan genç işsizlerin istihdamı üzerinde olumsuz etkisinin olduğuna dikkat çeken Ryder ayrıca genç istihdamı konusunda mesleki eğitim ve stajyerliğin iyi bir çözüm olduğunu vurguladı.

  2. ILO Genel Müdürü Guy Ryder: " İşsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliğine karşı sosyal ve ekonomik politikalar bir arada yürütülmeli"

    3 de septiembre de 2015

    G20 kapsamında Türkiye’ye gelen ve CNNTurk’e konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, küresel anlamda çalışma hayatına dair en önemli sorunların işsizlik ve gelir dağılmı eşitsizliği olduğunu söyleyerek bu konuda dengeli dağılımı olan vergi ve ücret politikaları ile daha etkin sosyal koruma sistemlerini içeren sosyal ve ekonomik politikaların bir arada yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Ryder ayrıca, Türkiye’de yüksek seyreden iş kazalarının önlenmesi için yasal düzenlemeler kadar, kazaları önleme kültürünün oluşturulmasının da elzem olduğunu ifade etti.