L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

« Premier « Précedent page 2 de 19 Suivant » Dernier »

Montrer le résumé/citation:

Trié par:
Pays: Hongrie

 1. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Governmental Regulation 322/2016. (X. 27.) concerning scholarships for students participating in the Vocational Bridge Program and supplementary allowance for participating teachers. (A Kormány 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelete a Szakképzési Hídprogramban részt vevo tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevo pedagógusok pótlékáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-10-27 | Date d'entrée en vigueur: 2016-11-04 | HUN-2016-R-105124

  1. Scholarships for students participating in the Vocational Bridge Program
  2. Supplementary allowance for teachers participating in the Vocational Bridge Program
  3. Required support, accounting and auditing
  4. Final provisions.

 2. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of National Economy 32/2016 on detailed rules of the Individual Action Plan prepared by the Public Employment Service. (A nemzetgazdasági miniszter 32/2016. (IX. 8.) NGM rendelete az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-09-08 | Date d'entrée en vigueur: 2016-09-23 | HUN-2016-R-105120

  The Regulation sets standards for an individual Action plan for jobseekers. The Plan shall contain job targets, as well as programs and services offered by employment office. The Plan shall take into account the labour market situation, jobseekers' qualifications and experience, and is to be followed up by a performance evaluation.

 3. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of National Economy no. 30/2016 on vocational training frameworks. (A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-08-31 | Date d'entrée en vigueur: 2016-09-01 | HUN-2016-R-105119

  1. General provisions
  2. Vocational training curricula
  3. Rules for application of vocational training curricula
  4. Final provisions

 4. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Prime Minister no. 22/2016 to amend Regulation 36/2011 on the introduction and application of the list of self-employed activities. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-07-28 | Date d'entrée en vigueur: 2016-08-01 | HUN-2016-R-105118

  The Regulation updates the list of self-employed activities.

 5. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of Defense no. 11/2016 on the specific rules of work-related activities of the national defense employers. (A honvédelmi miniszter 11/2016. (VII. 4.) HM rendelete a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-07-04 | Date d'entrée en vigueur: 2016-07-12 | HUN-2016-R-105116

  1. Interpretative provisions
  2. Tasks of the Authority
  3. Procedural rules for the deployment of labor inspections
  4. Specific rules applied to Section 3 and Section 6
  5. Obligation to notify defense employers
  6. Final provisions

 6. Hongrie - - Loi

  Act LXXIX of 2016 to amend certain employment laws with the purpose of legal harmonization. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-06-13 | Date d'entrée en vigueur: 2016-07-08 | HUN-2016-L-105113

  1. Amendment to the Act IV of 1991 on the promotion of employment and introducing provisions in favor of unemployed persons: some expressions being changed, National Employment Fund usage
  2. Amendment to the Act 33/1992 on the Legal Status of Public Servants: word change regarding secondary education
  3. Amendment to the Act XCIII/1993 on Occupational Safety and Health: health and safety coordination and protective equipment at workplace
  4. Amendment to the Act LXVI of 1994 on the Salary Guarantee Fund: numerous minor amendments
  5. Amendment to the Act LXXV of 1996 on Labour Inspection: numerous minor amendments
  6. Amendment to the Act No. 21/2003 on the establishment of European Works Councils, means of consultation with workers and their notification: regarding special negotiating bodies or members of European Works Councils
  7. Final provisions

 7. Hongrie - - Loi

  Act LXXX of 2016 to amend Education Law and some other related Laws. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-06-13 | Date d'entrée en vigueur: 2016-07-01 | HUN-2016-L-105114

  Chapter I. Amendment to the Laws on regulating the Education:
  1. Amendment of the Act CLV/2011 concerning contributions to vocational training and training support: provisions related to practical vocational training
  2. Amendment of the Act CLXXXVII/2011 on Vocation Training: vocational exam and vocational training institution and qualifications
  3. Amendment of the Act CXC/2011 on National Public Education: vocational education; new subsections:
  11/A. Vocational school
  11/B. Skills development school
  13/A. The traveling special pedagogical, and conductor network
  4. Amendment to the Act CCIV/2011 on Higher Education:
  chapter XXV new title: Management of the Institution
  5. Amendment of the Act CLXXXVIII of 2012 on state maintenance of certain local government-run institutions performing public education tasks: lighting and heating maintenance
  Chapter II Amendment of the other Laws related to Education
  6. Amendment to the Act 33/1992 on the Legal Status of Public Servants.
  7. Amendment to the Act 31/1997 on the protection of children and guardianship.
  8. Amendment to the Act CXCIX of 2011 on Tax Ordinance
  9. Amendment to the Act 199/2011 on Public Servants: regarding training center
  10. Amendment to the Act XLI/2012 on Passenger services
  11. Amendment to the Act LXXVII/2013 on Adult Education
  Chapter III Final provisions.

 8. Hongrie - - Loi

  ACT LXXIII of 2016 on foreign missions and permanent foreign representatives. (2016. évi LXXIII. törvény a külképviseletekrol és a tartós külszolgálatról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-06-13 | Date d'entrée en vigueur: 2016-08-01 | HUN-2016-L-105115

  Chapter I General provisions
  Chapter II Delegation, governmental officials and permanent administration
  Chapter III Provisions relating to the EU legislation
  Chapter IV Cooperation with diplomatic, consular and commercial representations
  Chapter V Final provisions
  Annex 1: Classification by job and rank

 9. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of National Economy No. 16/2016 on funds provided from the National Employment Fund for certain vocational and adult education purposes. (A nemzetgazdasági miniszter 16/2016. (V. 27.) NGM rendelete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébol nyújtható egyes szakképzési és felnottképzési célú támogatások részletes szabályairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-05-27 | Date d'entrée en vigueur: 2016-05-28 | HUN-2016-R-105111

  1. General Provisions
  2. Aid for adult education
  3. The rules and application process for adult and vocational training aid funds
  4. Specific rules for the application procedure
  5. Special rules for grants granted under the specific decision-making process
  6. Remuneration for medalists of WorldSkills and EuroSkills
  7. Control of grand awarding
  8. Final provisions

 10. Hongrie - - Loi

  Act LII of 2016 on State Officials. (2016. évi LII. törvény az állami tisztviselokrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-05-24 | Date d'entrée en vigueur: 2016-07-01 | Entrée en vigueur graduelle: 2017-01-01 | HUN-2016-L-105112

  Chapter I General provisions
  Chapter II Special provisions concerning state services regulations
  Chapter III Final provisions
  Annex 1: Degrees of promotion of state officials and public administration agents and their salaries
  lower and upper limits

 11. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Parliamentary Decision No. 9/2016 concerning posting of workers in the framework of the provision of services, as well as expressed opinion on conditions of adoption of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. (Az Országgyulés 9/2016. (V. 10.) OGY határozata a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történo kiküldetésérol szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-05-10 | Date d'entrée en vigueur: 2016-05-10 | HUN-2016-R-105110

  The Parliament adopts the CE Directive 96/71/EC into Hungarian legal system, moreover gives the President of the Parliament to express reasoned opinion of adoption towards the EU Parliament and Commissions.

 12. Hongrie - - Loi

  Act XXIX of 2016 on Judicial Experts. (2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértokrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-04-26 | Date d'entrée en vigueur: 2016-06-15 | HUN-2016-L-105109

  FIRST PART
  Chapter I General rules
  Chapter II Activities of judicial experts
  Chapter III Companies authorized to carry out judicial expert activity
  Chapter IV Jurisdictions, Institutions, Judicial experts bodies and organizations
  Chapter V Judicial experience
  Chapter VI Professional and secondary responsibilities
  SECOND PART
  Chapter VII Chamber
  Chapter VIII Members of chamber
  Chapter IX Chamber bodies
  Chapter X Methodological writing
  THIRD PART
  Chapter XI Disciplinary procedure
  Chapter XII Ethical questions
  FOURTH PART
  Chapter XIII Legislative supervisions
  FIFTH PART
  Chapter XIV Final provisions

 13. Hongrie - - Loi

  Act XXIII of 2016 to amend certain Acts concerning working in the retail sector on Sundays. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-04-12 | Date d'entrée en vigueur: 2016-04-16 | HUN-2016-L-105096

  1. Amendment to the Act CLXIV of 2005 on Trade: determination of opening hours, opening hours on the 24th December, local authority prerogatives to determine the opening hours.
  2. Amendment to the Labour Code: changes to
  101. § (1) 1) Ordinary working time on Sundays;
  In the case of Sunday work, fifty percent wage supplement.
  3. Entry into force
  4. Repealed Acts.

 14. Hongrie - - Loi

  Act XXVI of 2016 to amend some social and child protection issues and certain laws affecting persons with reduced working capacity. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-04-12 | Date d'entrée en vigueur: 2016-05-01 | HUN-2016-L-105097

  1. Amendment to the Act III of 1993 on social administration and benefits: -tax matters related to social benefits, -pensions and health and childcare allowance
  2. Amendment to the Act III of 1994 on Judicial Enforcement: -deduction from jobseeker allowance
  3. Amendment to the Act 31/1997 on the protection of children and guardianship: -ameliorating living conditions of a young adult released from foster care
  4. Amendment to the Act CXCI of 2011 amending various laws and benefits pertaining to a change in working capability: -occupational rehabilitation, -invalidity benefits
  5. Amendment to the Act LXXVII/2013 on Adult Education
  6. Amendment to the Act CCXXXV/2013 on Payment service providers: -payment of cash benefits and benefits in kind
  7. Amendment to the Act CCXXXVII/ 2013 on Credit and financial institutions: -payment of cash benefits and benefits in kind
  8. Final provisions.

 15. Hongrie - - Loi

  Act XXVII of 2016 to amend the Act X 2006 on Cooperatives. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-04-12 | Date d'entrée en vigueur: 2016-04-22 | HUN-2016-L-105108

  Amendment to the section:
  7. § (6) Conditions related to practical training are set jointly by the education institution and the school co-operative and the recipient of training
  7. §(7) Practical training organized by school cooperative
  7. §(8) Office of Education is eligible to check the standards of training
  7. §(9) The school co-operative may be of public benefit.

 16. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of National Economy 10/2016. (IV.5) on the minimum level of safety and health requirements for the use of work equipment. (A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-04-05 | Date d'entrée en vigueur: 2016-05-04 | HUN-2016-R-105094

  Chapter I. General provisions
  Chapter II. General requirements for work equipment and its use
  1. General requirements for work equipment
  2. General requirements for the use of work equipment
  Chapter III. Requirements for special work equipment and its use:
  3. Additional requirements for moving work equipment and its use
  4. Extension requirements for the heavy lifting work and its use
  5. Temporary work equipment at high altitude work and
  additional requirements for its use
  Chapter IV. Final provisions

 17. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Governmental Regulation no. 65/2016 to amend Decree No. 168/1997 to approve the Act No. 81/1997 on social insurance pensions. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-03-31 | Date d'entrée en vigueur: 2016-04-03 | HUN-2016-R-105093

  Regulation replaces annex 2: The valorisation coefficients to be used for the calculation of earnings and incomes.

 18. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of Human Resources No. 6/2016 to amend the Order No. 15 of 1998 of the Minister of Welfare on vocational obligations and conditions in child welfare organisations and child care services and persons involved in these activities. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-03-24 | Date d'entrée en vigueur: 2016-04-01 | HUN-2016-R-105092

  The Regulation amends below parts:
  Third Part. Supporting the children at night (added)
  Nursery care
  Common provisions regarding nursery and mini nursery
  Special provisions on the nursery
  Special provisions for the mini nursery
  Workplace nursery
  Family nursery
  Daycare Babysitting
  Alternative daytime care

 19. Hongrie - - Accord international

  Act XCVIII of 2016 between the Government of Hungary and the Government of Australia on the Promulgation of the Memorandum of Understanding on the Program of Temporary Workers. (2016. évi XCVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-02-24 | Date d'entrée en vigueur: 2016-10-20 | INT-2016-IA-105123

  1. Issue of 'work and holiday' permissions
  2. Entry, stay and working conditions
  3. Request for documents and repatriation of nationals
  4. Suspension
  5. Amendment
  6. Commencement and duration
  7. Dispute resolution

 20. Hongrie - - Autres textes (circulaire, directive, instruction, etc.)

  Action plan for the health sector response to HIV in the WHO European Region (2016-2021). - HIV Action Plan

  Adoption: 2016 | INT-2016-M-111785

 21. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Government Regulation 454/2015. (XII. 29.) fixing the minimum wage (the minimum wage) and the guaranteed minimum wage (A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelezu legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-29 | Date d'entrée en vigueur: 2016-01-01 | HUN-2015-R-102847

  Decree establishes an obligatory minimum wage and a guaranteed minimum wage. Effective January 2016 the scope of the decree covers all employers and employees.
  1) the obligatory minimum wage:
  - monthly HUF 111 000;
  - weekly HUF 25 550;
  - daily HUF 5110;
  - hourly HUF 639.
  2) the guaranteed minimum wage:
  - monthly HUF 129 000;
  - weekly HUF 29 690;
  - daily HUF 5940;
  - hourly HUF 742.

  Repeals the Governmental Decree on the obligatory minimum wage and guaranteed minimum wage (Text No. 390/2012 (XII. 20))

 22. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Promulgation of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana on Educational Co-operation (Regulation 458/2015) (A Kormány 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttmuködési egyezmény kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-29 | Date d'entrée en vigueur: 2015-12-30 | INT-2015-R-102852

  Aim of the Agreement is to enhance the bonds of friendship between the two countries, to improve collaboration in the field of education, to contribute to the welfare and development of both countries and to promote the establishment of personal contacts between their peoples.

 23. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Government Regulation No. 415/2015. (XII. 23.) concerning social services, child welfare, child protection register recipients and national reporting system. (A Kormány 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevoi nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-23 | Date d'entrée en vigueur: 2016-01-01 | HUN-2015-R-102846

  1. General Provisions
  2. The recipients register
  3. The national reporting system
  4. Data provision of persons awaiting benefits
  5. Final Provisions
  The Regulation repeals pertinent Regulation No. 226/2006 (XI. 20.) in this matter.

 24. Hongrie - - Loi

  Act 2015/CCXXVI amending pertinent law to the Act 2015/CXLIII on public procurement. (2015. évi CCXXVI. törvény a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggo törvények módosításáról ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-15 | Date d'entrée en vigueur: 2015-12-24 | HUN-2015-L-102849


  Act incorporate various amendments to the below legislation deriving from Public Procurement Act adopted in 2015:
  1. Amendments to the Act XCIII/1993 on Occupational Safety and Health.
  2. Amendments to the Act XXV/1996 on the second local government debt settlement procedure
  3. Amendments to the Act LXXVIII of 1997 on the Building and Environment Conservation
  4. Amendments to the Act No. 11 of 1998 to amend Act No. 56 of 1990 on payment and expense reimbursements of members of the Hungarian Parliament
  5. Amendments to the Act XXXIV of 2004 on small and medium-sized enterprises, and the promotion of its development
  6. Amendments to the Act: the rules on private security and private investigation activities 2005 CXXXIII
  7. Amendments to the Act LXXVI 2009 of the General Rules to start and continuation of the service activities
  8. Amendments to the Act CLV 2009 on the protection of classified information
  9. Amendments to the Act on national debt CXCVI/2011
  10. Amendments to the Act CLIX 2012 the Postal Services.
  11. Amendments to the Act 2013 XXXIV on late payments
  12. Amendments to the Act LXXVII/2013 on Adult Education
  13. Amendments to the Act LXXV 2014 on the European territorial association
  14. Amendments to the Act 2014 XC on International Development Cooperation and Humanitarian International Aid
  15. Amendments to the Act on investment related to the maintenance of the NPP capacity for the year 2015
  16. Amendments to the Act XXXIII/2015 on Swim held in Budapest, Vízilabda-, Diving, Indoor Swimming and Open Water World Championships
  17 Amendments to the Act 015 CXLIII on public procurement
  18. Final Provisions.

 25. Hongrie - - Loi

  Act 2015 CCVI. amending certain laws in relation to education (2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-01 | Date d'entrée en vigueur: 2016-01-01 | HUN-2015-L-102848

  1.Amendments to the Act 33/1992 on the Legal Status of Public Servants.
  2. Amendment of the Act on the recognition of foreign diplomas and certificates in 2001/C
  3. Amendments to the Act on Public education 2011/CXC.
  4. Amendments to the Act CCIV/2011 on National Higher Education. new section 60.Research and development of sections in the higher educational institutions
  5. Final provisions

 26. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Ministry for National Development 67/2015. (IX. 18.) concerning the marine vessel navigation based on the conditions of the Maritime Labour Convention. (A nemzeti fejlesztési miniszter 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelete a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeirol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-11-18 | Date d'entrée en vigueur: 2015-11-26 | HUN-2015-R-102843

  Regulates matters related to marine vessel navigation, duties of ship owners and proceeding in emergency situations given into account Maritime Labour Convention of 2006.

 27. Hongrie - - Loi

  Act (2015/CLVII.) to promulgate the Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms done in Strasbourg, 24.VI.2013. (2015. évi CLVII. törvényaz emberi jogok és az alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzokönyv kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-10-12 | Date d'entrée en vigueur: 2015-10-22 | HUN-2015-L-102841

  The Act promulgate the amendment to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in regards of establishment of the European Court of Human Rights.

 28. Hongrie - - Loi

  The Public Procurement Act (Text No. 2015 CXLIII). (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-09-22 | Date d'entrée en vigueur: 2015-11-01 | HUN-2015-L-102840

  Part I General provisions
  Chapter 1. Scope and principles of the Act
  Chapter 2. Definitions
  Chapter 3. Personal Law and objective scope
  Chapter 4. Provisions regarding to the procurement proceedings
  Chapter 5. Publication and communication and transparency
  Part II The EU thresholds relating to the public procurement rules
  Chapter 6 Initiation of the public procurement rules
  Chapter 7. Declaration of parties involved in public procurement procedure
  Chapter 8. Supplementary information and onside visits
  Chapter 9. Procurements of Documents
  Chapter 10. Requirement for procurements subject matter
  Chapter 11. Requirement for procurements contractors and candidates
  Chapter 12. The offer and participation
  Chapter 13. Tenders and requests to participate, selection procedure
  Chapter 14. Tenders results
  Chapter 15. Special rules for certain types of procedure
  Chapter 16. specific procurement methods
  Part III. The procurement procedure under the EU thresholds
  Chapter 17. Rules of procedures under EU thresholds
  Part IV. Concession contract procurement
  Chapter 18. Rules for concession purchasing procedure
  Chapter 19. Special rules for specific subject concessions
  Part V. Provisions relating to contracts
  Chapter 20. Provisions relating to contracts
  Part VI. Remedies with Central purchased goods and services
  Chapter 21. Rules for procedure
  Chapter 22. The EU Commission methods
  Part VII. Procurement authority and award committee
  Chapter 23. Procurement authority
  Chapter 24. Public Procurement Arbitration Board
  Part VIII. Final provisions

 29. Hongrie - - Loi

  Act 2015/CLXI, to promulgate the Protocol amending the agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. (2015. évi CLXI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fobiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzokönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-07-28 | Date d'entrée en vigueur: 2015-10-28 | HUN-2015-L-102842

  Amendment to the Paragraph 3 and 4 of Article III of the Agreement: granting free of charge premises with supply to the UNHCR at the territory of the Republic of Hungary.

 30. Hongrie - - Loi

  The Primary Health Care Act (Text No. 2015/CXXIII). (2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-07-06 | Date d'entrée en vigueur: 2015-07-14 | HUN-2015-L-102838

  1. General Provisions
  2. Preventive benefits
  3. Functions of the municipalities within the primary health care
  4. Record keeping primary care districts
  5. The family doctor, pediatrician care and dental care
  6. The nurse care
  7. The school health activities
  8. Provisions related to primary care, nursing home and hospice care
  9. The occupational health primary care
  10. Final Provisions

 31. Hongrie - - Loi

  Act to amend Act CLXXV/2011 on the Freedom of Association, Non-profit Status and the Operation and Support of Civil Organizations and Act on Procedural Rules CLXXXI/2011 (Text No. 2015/CXXXIV). - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-07-06 | Date d'entrée en vigueur: 2015-07-14 | HUN-2015-L-102850

  Amendments to the Act on the Right of Association, Non-profit Status, and the Operation and Funding of Civil Society Organisations section: 13 / A. Specific rules for non-profit status of foundations in case of decease of funder or termination without a legal successor of the founder' duties are passed over to the board of trustees. Amendment to the Act on Procedural Rules regarding above mentioned provisions.

 32. Hongrie - - Loi

  Act to adopt Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Text No. 2015/XCII). (2015. évi XCII. törvény az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelmérol szóló Egyezménye kihirdetésérol, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-07-02 | Date d'entrée en vigueur: 2015-07-03 | HUN-2015-L-102836

  The Act adopts the Council of Europe convention on the Protection of children against sexual exploitation and Sexual Abuse and its valid in the Republic of Hungary. Text of Convention in both Hungarian and English is given.

 33. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Government Regulation 162/2015. (VI. 30.) concerning the health post-secondary vocational training system, the scholarships available within Resident Support Program, as well as support for young specialists. (A Kormány 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete az egészségügyi felsofokú szakirányú szakképzési rendszerrol, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-06-30 | Date d'entrée en vigueur: 2015-06-31 | HUN-2015-R-102835

  Chapter I. General provisions
  Chapter II. Supporting training
  Chapter III. Payable training
  Chapter IV. Resident scholarship scheme
  Chapter V. Young doctors supporting vocational program
  Chapter VI. Final provisions

 34. Hongrie - - Loi

  Agreement between the Government of Hungary and the United Nations Children's Fund about the establishment of the United Nations Children's Fund Global Shared Services Center (Act 2015/CXXII). (2015. évi CXXII. törvény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-06-15 | Date d'entrée en vigueur: 2015-07-14 | HUN-2015-L-102837

  Article I. Definitions
  Article II. Co-operation between the Government and UNICEF
  Article III. The Center and Government Contribution
  Article IV. UNICEF Personnel
  Article V. Privileges and Immunities
  Article VI. Property, Funds and Assets
  Article VII. Communication Facilities
  Article VIII. UNICEF Officials
  Article IX. Locally recruited personnel assigned to hourly rates
  Article X. Social Security and Pension
  Article XI. Experts on mission
  Article XII. Notification
  Article XIII. Waiver of Immunity
  Article XIV. Laissez-Passer
  Article XV. Supplementary Agreements
  Article XVI. Settlement of Disputes
  Article XVII. Final Provisions

 35. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Government Regulation 135/2015. (VI. 2.) concerning period 2014-2020 of the Internal Security Fund and the Asylum, Migration Integration Fund and grants from the Fund. (A Kormány 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete a 2014-2020 közötti programozási idoszakban a Belso Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-06-02 | Date d'entrée en vigueur: 2015-06-03 | HUN-2015-R-102834

  1. Scope of the regulation
  2. Definitions
  3. Institutional system
  4. Work program
  5. Monitoring Committee
  6. The support accounting rules
  7. Treatment of Irregularities
  8. Final Provisions

 36. Hongrie - - Loi

  Act No. 2015/LXVI to amend: CLXXXVII 2011 Act (CLXXXVII 2011), on Vocational Training; Act LXXVII of 2013 on Adult Training and some other Acts. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-05-27 | Date d'entrée en vigueur: 2015-06-05 | HUN-2015-L-102851


  Chapter I. Amendment of the vocational training system
  1. Amendment to the Act CLV/2011 on vocational training contribution and support for the development of training.
  2. Amendment to the Act CLXXXVII 2011 on vocational training, new sections:
  15. Specific rules for running high school vocational training
  16. Specific rules for the vocational training during school time
  XIII / A. Chapter Training 'Bridge program'
  3. Amendments to the Act LXXVII of 2013 on adult education
  Chapter II. Other laws amendments related to the Vocational training system conversions:
  4. Amendments to the Act LXXXI of 1997 on social security pension benefits.
  5. Amendments tot he Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation
  6. Amendments to the Act 2005 CLXIV on trade.
  7. Amendments to the Act XCIX of 2014 on central budget on foundation for the year 2015
  Chapter III Final provisions
  8. Entry into force
  9. European Union legislation

 37. Hongrie - - Loi

  Act 2015 LVI. amending Act 2014/CII on the prohibition of Sunday working in the retail sector. (2015. évi LVI. törvény a kiskereskedelmi szektorban történy vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-04-28 | Date d'entrée en vigueur: 2015-05-09 | HUN-2015-L-102830

  Act incorporates some exemptions to the prohibition of work on Sundays, such as pharmacies, international general aviation airport shop opening hours, public rail and bus terminals, healthcare institutions, fairs.

 38. Hongrie - - Accord international

  Agreement on social security between the Government of Hungary and the Government of the United states of America (Act XXIX/2015). (2015. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-03-31 | Date d'entrée en vigueur: 2015-04-08 | INT-2015-IA-102828

  Part I - General provisions
  Part II - Provisions concerning applicable laws
  Part III - Provisions on benefits
  Part IV - Miscellaneous Provisions
  Part V - Transitional and final provisions

 39. Hongrie - - Accord international

  Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey on Social Security (Act XXX/2015) (2015. évi XXX. törvény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérol ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-03-31 | Date d'entrée en vigueur: 2015-04-08 | INT-2015-IA-102829

  Part I - General provisions
  Part II - Provisions on applicable Legislation
  Part III - Provisions Concerning benefits
  Chapter 1. Health Insurance benefits
  Chapter 2. Accidents at work and occupational diseases
  Chapter 3. Old age and survivors benefits
  Chapter 4. Invalidity benefits
  Part IV - Miscellaneous provisions
  Part V - Transitional and final provisions

 40. Hongrie - - Loi

  Act 2015 XVII. to amend the Labour Code I/2012 in conjunction with the prohibition of Sunday work in the retail sector. (2015. évi XVII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történy vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvérol szóló 2012. évi I. törvény módosításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-03-17 | Date d'entrée en vigueur: 2015-03-27 | HUN-2015-L-102825

  Amendment to the Labour Code: para. 101 is replaced with Sunday regular working hours, as well as 50% wage increase for Sunday work and additional time off.

 41. Hongrie - - Accord international

  Agreement between Hungary and the Republic of Albania on social security (Act XVIII/2015) (Egyezmény Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról Magyarország és az Albán Köztársaság) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-03-17 | Date d'entrée en vigueur: 2015-03-27 | INT-2015-IA-102826

  Part I - General provisions
  Part II - Provisions concerning the applicable legislation
  Part III - Special provisions
  Chapter 1. Benefits in kind and cash for sickness and maternity
  Chapter 2. Accidents at work and occupational diseases
  Chapter 3. Pensions
  Chapter 4. Benefits for persons with changed working capacity under Hungarian legislation
  Part IV - Miscellaneous provisions
  Part V - Transitional and Final provisions

  Annex Administrative Procedures:
  Part I General provisions
  Part II Provisions on benefits
  Part III Common provision for chapters 1 and 3 of Part III of the Agreement regarding the administrative and medical control.

 42. Hongrie - - Accord international

  Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Macedonia on social insurance and social security (Act XXIII/2015). (2015. évi XXIII. törvény a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-03-17 | Date d'entrée en vigueur: 2015-03-28 | INT-2015-IA-102827

  Part I - General provisions
  Part II - Provisions concerning applicable legislation
  Part III - Special provisions
  Chapter 1. Sickness and maternity
  Chapter 2. Accidents at work, occupational diseases
  Chapter 3. Old age, disability and funeral benefits
  Part IV - Miscellaneous provisions
  Part V - Transitional and final provisions.

 43. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Regulation of the Minister of National Economy 3/2015. on training and workshops and developments grants in relation to vocational training and adults education, granted from the National Employment Fund (A nemzetgazdasági miniszter 3/2015. (II. 13.) NGM rendelete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési a szakképzésért és felnottképzésért felelos miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanmuhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-02-13 | Date d'entrée en vigueur: 2016-02-14 | HUN-2015-R-102824

  1. General Provisions
  2. Second source and the amount of aid
  3. Conditions for support
  4. Rules of grants calculation
  5. Request and supporters of the decision to grant
  6. Support contract, payment of the aid
  7. The rules of reporting and reporting of costs
  8. The implementation of the project control, recovery of the aid
  9. Final Provisions

 44. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Government Regulation 1/2015 (I. 21.) of the Minister of the National Economy on rules and operation of the Ministry of the National Economy. (A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Muködési Szabályzatáról) - Legislation on-line

  Adoption: 2015-01-21 | HUN-2015-R-99874

  Includes regulations on the operating of the labour department.

 45. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Government Regulation 347/2014. (XII. 29.) establishing the minimum wage and the guaranteed minimum wage. (A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelezo legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-29 | Date d'entrée en vigueur: 2015-01-01 | HUN-2014-R-99544

  Regulation sets the minimum remuneration for work performed, has his binding power to every employee and employer. Numerical values has been given. Relpeals also previous Regulation 483/2013 on minimum wage.

 46. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Government Regulation 354/2014. (XII. 29.) amending regulations pertaining to the Labour Act. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-29 | Date d'entrée en vigueur: 2015-01-01 | HUN-2014-R-99545

  Amendment to the provisions on commuting subsidy, house allowance for jobseekers who is actively seeking a placement for at least one month. Further provisions on recipient of social aid.

 47. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  Government Regulation 351/2014. (XII. 29.) to grant additional father time off in public sector due to a birth of child (A Kormány 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a gyermek születése esetén az apát megilleto pótszabadság közszférában történo igénybevételérol ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-29 | Date d'entrée en vigueur: 2015-01-01 | HUN-2014-R-99548

  Employees in public sector and military services are to be granted additional leave after producing child birth certificate.

 48. Hongrie - - Rčglement, Décret, Arręté, Ordonnance

  The Government Regulation 332/2014. (XII. 18.) amending the Act on accreditation of the employers with the changed working capability, as well as Regulation on granted financial aid for the employment of disabled workers. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-18 | Date d'entrée en vigueur: 2014-12-19 | HUN-2014-R-99546

  Regulation introduces sections regarding - financial aid principles -semiannual framework for aid granting and aid amount -professional performance metrics -the planned number of long-term employment and employment of workers involved in transit. Sets out rules and principles and responsibility matrix for aid granting.

 49. Hongrie - - Loi

  Act CII of 2014 on prohibition of work on Sundays in the retail sector (2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történo vasárnapi munkavégzés tilalmáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-16 | Date d'entrée en vigueur: 2015-03-15 | HUN-2014-L-99502

  1. Scope of the Act
  2. Definitions
  3. Prohibition of work on Sunday
  4. Specific provisions regarding certain categories of stores
  5. Verification of Sunday work prohibition
  6. Final provisions.

 50. Hongrie - - Loi

  Act XC concerning International Development Cooperation and International Humanitarian Aid. (2014. évi XC. törvény a nemzetközi fejlesztési együttmuködésrol és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-12-15 | Date d'entrée en vigueur: 2015-07-01 | HUN-2014-L-99543

  1. General Provisions
  2. Planning
  3. Implementation and coordination
  4. Increasing awareness of international development
  5. Financing
  6. Transparency
  7. Final provisions.

« Premier « Précedent page 2 de 19 Suivant » Dernier »


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer