L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Tchèquie > Mineurs

Montrer le résumé/citation:

Trié par:
Pays: Tchèquie - Sujet: Mineurs

 1. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Decree No. 395/2011 amending the consolidated Decree of the Czech Mining Office No. 51/1989 on occupational safety and health while working with minerals. (Vyhláška, kterou se mení vyhláška ceského bánského úradu c. 51/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrane zdraví pri práci a bezpecnosti provozu pri úprave a zušlechtování nerostu, ve znení pozdejších predpisu) - Ordinance on-line in Czech

  Adoption: 2011-12-05 | Date d'entrée en vigueur: 2012-01-01 | CZE-2011-R-90564

  Amends Sections 2, 4(2,4), 5(1,8), 6(2); adds new section 6(6) and (7); amends 18b(4,5), 19 and 20, concerning work accidents in mines; amends 21(1), 35(2,5); adds 37(4); amends 46(2), 47(4), 63(7), 69(2,3), 80(3), 81, 82(2), 87(3); adds 92(3).

 2. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Government Regulation No. 363/2009 on establishing retirement age and on computation of old-age benefits of miners who started to perform their profession before 1993. (Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993) - Ordinance on-line in Czech

  Adoption: 2009-10-05 | CZE-2009-R-84826

  Gives detailed rules of eligibility for retirement and old age benefits for a particular category of miners.

 3. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Decree No. 39/2003 repealing Decree No. 213/1991 on occupational safety and technical equipment concerning the use, maintenance and reparation of vehicles.

  Adoption: 2003-01-31 | Date d'entrée en vigueur: 2003-02-11 | CZE-2003-R-65969

  Repeals the Notification No. 213/1991 of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and of the Czech Mining Office.

 4. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Decree No. 165/2002 of Czech Mining Office on separate ventilation while mining in mines with gas.

  Adoption: 2002-04-11 | Date d'entrée en vigueur: 2002-06-01 | CZE-2002-R-62168

  Provides for measures to ensure occupational safety and health.

 5. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Decree of the Czech Bureau of Mines No. 238/1998 to amend Decree No. 55/1996 respecting the protection of health and the prevention of accidents for persons employed in mining activities.

  Adoption: 1998-10-30 | Date d'entrée en vigueur: 1999-04-01 | CZE-1998-R-51692

  Amends requirements relating to safety and infrastructure.

 6. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Regulation No. 99 of 15 May 1995 of the Czech Mining Office on storage of explosives.

  Adoption: 1995-05-15 | Date d'entrée en vigueur: 1995-08-01 | CZE-1995-R-44689

  Differentiates between regulations relating to open-air and underground storage. Provides for a classification of explosives.

 7. Tchèquie - Mineurs - Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance

  Decree of the Czech Mining Office No. 51/1989 on occupational safety and health while working with minerals. (Vyhláška Ceského bánského úradu o bezpecnosti a ochrane zdraví pri práci a bezpecnosti provozu pri úprave a zušlechtování nerostu ) - Legislation on-line in Czech

  Adoption: 1988-12-29 | CZE-1988-R-91495

 8. Tchèquie - Mineurs - Loi

  Consolidated version of Act No. 61/1988 on mining activity, explosives and on State mining administration.

  Adoption: 1988-07-01 | CZE-1988-L-65972

  Section 3b provides for special rights and obligations of employees and of representatives of employees. Repeals Acts No. 259/1957, No. 62/1965 and No. 24/1972.

 9. Tchèquie - Mineurs - Loi

  Act No. 44/1988 Coll., on the protection and utilization of mineral resources (Mining Act). (Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyusití nerostného bohatství, (horní zákon)) - Act on-line in Czech

  Adoption: 1988 | CZE-1988-L-85173

  Regulates the mining industry.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer