Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Hungary > Elimination of child labour, protection of children and young persons

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Hungary - Subject: Elimination of child labour, protection of children and young persons

 1. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation of the Minister of Human Resources no 2/2018 to amend Order No. 15 of 1998 of the Minister of Welfare on vocational obligations and conditions in child welfare organisations and child care services and persons involved in these activities - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-01-18 | Date of entry into force: 2018-02-01 | HUN-2018-R-108315

  The amendments concern child welfare providing institutions (license, requirements, safety) and ways of controlling requirements fulfillment by this institutions. New title of article 25 Preschool and School Social Assistance Services" and article 155 Crisis Management Service.

 2. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Regulation no 390/2017 on the National Child Protection Expert and the National Social Policy Expert Register. (A Kormány 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről) - Act on-line in Hungarin

  Adoption: 2017-12-13 | Date of entry into force: 2018-01-01 | HUN-2017-R-106855

  1. Areas of expertise.
  2. Conditions for starting and pursuing expert activities
  3. Register control
  4. Training and operation of the expert
  5. Interruption of Expert Activity
  6. Erasures from the Register
  7. Final provisions
  Annex 1. Notification of child protection experts / social policy expert activities
  Annex 2. Qualifications, leadership training, professional qualification and professional experience acceptable to child protection experts and social policy experts.

 3. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act CXCIII of 2017. to amend the Act on the Extension of Youth Initiative Support for Young People. (2017. évi CXCIII. törvény a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvény módosításokról) - Act on-line in Hungarin

  Adoption: 2017-12-12 | Date of entry into force: 2018-01-01 | HUN-2017-L-106833

  1. Amendment to the Act XX of 1996 on Identification Modes to Replace the Identity Mark and Use of Identification Codes: mode of registering personal data of minors
  2. Amendment to the Act XXXI of 1997 on the protection of children and guardianship: section 136/B title "Guardianship" is replaced by "Regional Child Protection Service "
  3. Amendment to the Act No. CLXXIV of 2005 on the support to young people at the beginning of their career: data management of minors and foreign children, financial aid available to children, opening Start Account for minors commencing their first work
  4. Final provisions

 4. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act CLXXVII of 2017 to increase Criminal Legislation against sexual violence affecting children under age of twelve. (2017. évi CLXXVII. törvény a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről) - Act on-line in Hungarin

  Adoption: 2017-11-28 | Date of entry into force: 2018-01-01 | HUN-2017-L-106799

  1. Amendment to the Act C/2012 the Criminal Code: Penalties from five to twenty years imprisonment.
  2. Entry into force.

 5. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act XCV of 2017 to amend Act XXXI/1997 on the protection of children and guardianship, to strengthen child protection system, as well as to amend other Acts. - Act on-line in Hungarin

  Adoption: 2017-06-13 | Date of entry into force: 2017-07-12 | Date of gradual entry into force: 2018-01-01 | HUN-2017-L-106845

  1. Amendment to the Act III of 1993 on social administration and social benefits: paragraph 8 added to section 33 regarding job seeking grant new Section 58 / A. (2f), regarding job seeking assistance
  2. Amendment to the Act 31/1997 on the protection of children and guardianship: provisions regarding enforcement the children protection against abuse and foster care
  3. Amendment to the Act 84/1998 on Family Support: section 2 on scope of application
  4. Amendment to the Act CXC of 2011 on National Public Education: on teachers assistants
  5. Amendments to Act C of 2012 on the Criminal Code: sexual offences against minors
  6. Act CIII of 2012 on the Erzsébet Program: state support of the Program
  7. Final provisions

 6. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation of the Minister of Human Resources No. 6/2016 to amend the Order No. 15 of 1998 of the Minister of Welfare on vocational obligations and conditions in child welfare organisations and child care services and persons involved in these activities. - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2016-03-24 | Date of entry into force: 2016-04-01 | HUN-2016-R-105092

  The Regulation amends below parts:
  Third Part. Supporting the children at night (added)
  Nursery care
  Common provisions regarding nursery and mini nursery
  Special provisions on the nursery
  Special provisions for the mini nursery
  Workplace nursery
  Family nursery
  Daycare Babysitting
  Alternative daytime care

 7. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  The Government Regulation No. 415/2015. (XII. 23.) concerning social services, child welfare, child protection register recipients and national reporting system. (A Kormány 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevoi nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerrol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-12-23 | Date of entry into force: 2016-01-01 | HUN-2015-R-102846

  1. General Provisions
  2. The recipients register
  3. The national reporting system
  4. Data provision of persons awaiting benefits
  5. Final Provisions
  The Regulation repeals pertinent Regulation No. 226/2006 (XI. 20.) in this matter.

 8. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act to adopt Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Text No. 2015/XCII). (2015. évi XCII. törvény az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelmérol szóló Egyezménye kihirdetésérol, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-07-02 | Date of entry into force: 2015-07-03 | HUN-2015-L-102836

  The Act adopts the Council of Europe convention on the Protection of children against sexual exploitation and Sexual Abuse and its valid in the Republic of Hungary. Text of Convention in both Hungarian and English is given.

 9. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Agreement between the Government of Hungary and the United Nations Children's Fund about the establishment of the United Nations Children's Fund Global Shared Services Center (Act 2015/CXXII). (2015. évi CXXII. törvény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérol) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2015-06-15 | Date of entry into force: 2015-07-14 | HUN-2015-L-102837

  Article I. Definitions
  Article II. Co-operation between the Government and UNICEF
  Article III. The Center and Government Contribution
  Article IV. UNICEF Personnel
  Article V. Privileges and Immunities
  Article VI. Property, Funds and Assets
  Article VII. Communication Facilities
  Article VIII. UNICEF Officials
  Article IX. Locally recruited personnel assigned to hourly rates
  Article X. Social Security and Pension
  Article XI. Experts on mission
  Article XII. Notification
  Article XIII. Waiver of Immunity
  Article XIV. Laissez-Passer
  Article XV. Supplementary Agreements
  Article XVI. Settlement of Disputes
  Article XVII. Final Provisions

 10. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation 34/2014. (II. 18.) concerning social services, child welfare and protection of child allowances payment. (A Kormány 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2014-02-18 | Date of entry into force: 2014-02-19 | HUN-2014-R-99525

  1. General provisions.
  2. Support of local governments.
  3. Support for non-state social maintainers
  4. Claiming the central government departments and public bodies.
  5. Final provisions.

 11. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Decree 53/2007 amending certain decrees concerning employment and social matters. - Magyar Közlöny

  Adoption: 2007-04-12 | Date of entry into force: 2007-04-15 | HUN-2007-R-77301

  Adds to the provisions relating to child protection and social services and their structure

 12. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Act 8/2006 of the Minister of Social Affairs and Labour amending certain Decrees on youth, social matters and protection of children. - Magyar Közlöny

  Adoption: 2006-12-27 | Date of entry into force: 2007-01-01 | HUN-2006-R-77297

  Assigns the Minister in charge of child and youth policy, the duty to create a service and subsidy system that allows the Government to pursue its youth policy through the Child And Youth Basis Program, provided for by Decree No. 2/1999.

 13. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 136/2004 amending Act 31/1997 on the protection of children and on guardianship.

  Adoption: 2004-12-27 | HUN-2004-L-71594

  Sets the principle that children shall not be subjected to torture, corporal punishment or to any other cruel, inhuman or humiliating punishment or treatment (provision which replaces a previously existing, similar principle).
  Contains provisions on child care benefits and on child protection services.

 14. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 26/2004 amending Act 31/1997 on the protection of children and on guardianship.

  Adoption: 2004-04-26 | Date of entry into force: 2004-05-01 | HUN-2004-L-71599

 15. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Government Decree No. 46/2003 amending Decree No. 15/1998 on vocational obligations and conditions in child welfare organisations and child care services and persons involved in these activities.

  Adoption: 2003-08-08 | Date of entry into force: 2003-08-16 | HUN-2003-R-71650

  Creates additional child care facilities and changes the some of the existing ones.

 16. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 9/2002 amending Act 31/1997 on the protection of children and the administration of the system of legal guardians.

  Adoption: 2002-03-08 | Date of entry into force: 2003-01-01 | HUN-2002-L-61966

  Fundamental revision of the act ensuring the protection of children in Hungary.

 17. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 27/2001 on the transposition in Hungarian Law of the Convention concerning the Prohibition and Immediate action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

  Adoption: 2001-05-19 | Date of entry into force: 2001-05-27 | Date of gradual entry into force: 2001-04-20 | HUN-2001-L-60451

  Transposes ILO Convention No. 182.

 18. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Parliamentary Decision 28/2001 on the living conditions of children and youth and on the government measures to improve these.

  Adoption: 2001-05-11 | Date of entry into force: 2001-05-11 | HUN-2001-R-60440

  The Parliament by this decision accepts the Government's report on the living conditions of children and youth. For the years to come the Parliament requests the Government to give more detailed information on the subject and to submit a report on the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child.

 19. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 2/2000 of the Minister of Health suspending decree No. 11/1978 concerning the health conditions of pupils at public works.

  Adoption: 2000-02-23 | Date of entry into force: 2000-02-23 | HUN-2000-R-57635

  Repeals decree No. 11/1978 concerning the health conditions of pupils carrying out public work.

 20. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Order No. 15 of 1998 of the Minister of Welfare on vocational obligations and conditions in child welfare organisations and child care services and persons involved in these activities.

  Adoption: 1998-04-30 | Date of entry into force: 1998-05-05 | Date of partial entry into force: 2000-01-01 | HUN-1998-R-52645

  Sets forth basic rules about child welfare organisations and child care services. Provides for their rights and prescribes procedures in cases where children are endangered or threatened.

 21. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 23/1998 on extending labour law protection to young employees.

  Adoption: 1998-03-25 | Date of entry into force: 1998-06-01 | HUN-1998-L-52633

  Defines the status of youthful employee and gives the definition of "young employee" (under age of 18). Determines the conditions of employment of persons under 18 years of age. Stipulates that young employees may not be employed under age of 15, even if they have finished their compulsory education. These regulations shall not apply to artistic activities.

 22. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Law, Act

  Act 31/1997 on the protection of children and guardianship.

  Adoption: 1997-04-22 | Date of entry into force: 1997-11-01 | HUN-1997-L-71595

  Aims at setting rules to guarantee the protection of the rights of children. Defines the aims and organisation of child protection services. Sets the principle of non-discrimination in the protection of children. Contains provisions on child care benefits.

 23. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - International agreement

  Loi no 64/1991 concernant la proclamation de la Convention sur les droits des enfants (New York, 20 nov. 1989).

  Adoption: 1991-11-12 | HUN-1991-IA-31333

  Proclamation de la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée par les Nations-Unies le 20 nov. 1989. En particulier, cette Convention concerne le droit des enfants ŕ une éducation qui les prépare au monde du travail (articles 28-29) et elle interdit le travail des enfants dans des conditions qui pourraient ętre préjudicielles ŕ leur santé ou développement.

 24. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Décret No. 12 du ministre de l'Industrie modifiant son décret No. 9 du 23 juin 1982 concernant la formation des ouvriers qualifiés pour certaines branches industrielles dans les entreprises.

  Adoption: 1984-10-21 | HUN-1984-R-1494

  Précisions relatives ŕ l'âge minimum d'admission et ŕ la durée de la formation dans certaines branches.

 25. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 4 of the Minister of Health, respecting medical examinations and opinions relating to fitness for work.

  Adoption: 1981-03-31 | HUN-1981-R-11426

 26. Hungary - Elimination of child labour, protection of children and young persons - Regulation, Decree, Ordinance

  Decree No. 11 of the Minister of Labour, to make provision for the position of students having trade skills who follow daytime study courses in higher educational establishments.

  Adoption: 1978-08-29 | HUN-1978-R-12656

  Repeals Decree No. 10 of 14 Apr. 1974, as amended, on the same subject.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer