L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Danemark >

Nom original: Lov (no 790 af 2013) om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Nom: Act (No. 790 of 2013) amending the Act (No. 1374 of 2012) on Training Programmes for Unemployed Persons who have exhausted their Unemployment Benefits, the Consolidation (No. 415 of 2013) of the Act on active employment efforts, the Consolidation (No. 202 of 2013) of the Holiday Act, the Consolidation (No. 561 of 2009) of the Act on municipal compensation and general grants to municipalities.
Pays: Danemark
Sujet(s): Politique et promotion de l'emploi, services de l'emploi
Type de loi: Loi
Adopté le: 2013-06-28
Entry into force:
ISN: DNK-2013-L-97708
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=97708&p_lang=fr
Bibliographie: Act online in Danish Act online in Danish Ministry of Employment, Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark, 3 pp. PDF in Danish PDF in Danish (consulté le 2014-12-07)
Résumé/Citation: Amends various regulations concerning extension of the training scheme for unemployed persons targeting 6 week self-elected training in the following acts:

- Act (No. 1374 of 2012) on Training Programmes for Unemployed Persons who have exhausted their Unemployment Benefits.
- Consolidation (No. 415 of 2013) of the Act on active employment efforts.
- Consolidation (No. 202 of 2013) of the Holiday Act.
- Consolidation (No. 561 of 2009) of the Act on municipal compensation and general grants to municipalities.
Texte(s) modificateur(s):
Texte(s) modifié(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer