L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Tchčquie (244) > Sécurité sociale (Normes d'ensemble) (57)

Nom original: Zákon, kterým se mení zákon c. 340/2006 Sb., o cinnosti institucí zamestnaneckého penzijního pojištení z clenských státu Evropské unie nebo jiných státu, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodárském prostoru, na území Ceské republiky a o zmene zákona c. 48/1997 Sb., o verejném zdravotním pojištení a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákone, ve znení pozdejších predpisu, ve znení pozdejších predpisu
Nom: Act No. 260/2011 amending the consolidated Act No. 340/2006 on activities on the territory of Czech republic of institutions of pension insurance of employees from member states of European Union or from other states members of European Economic Space, amending the consolidated Act No. 48/1997 on public health insurance and other norms.
Pays: Tchčquie
Sujet(s): Sécurité sociale (Normes d'ensemble); Administration et financement
Type de loi: Loi
Adopté le: 2011-07-22
Entry into force:
Publié le: Sbirka zakonu, 2011-08-31, Castka 92, pp. 3234-3238
ISN: CZE-2011-L-91002
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=91002&p_lang=fr
Bibliographie: Sbirka zakonu, 2011-08-31, Castka 92, pp. 3234-3238
Act on-line in Czech Act on-line in Czech Ministerstvo vnitra Ceské republiky [Ministry of the Interior], Prague, Czech Republic PDF PDF (consulté le 2012-08-31)
Résumé/Citation: The Act makes extensive amendments to Act No. 340/2006 in order to incorporates into Czech legal system Directive 2003/41/EC as amended by Directive 2010/78/EU:

PART ONE - GENERAL PROVISIONS (Sections 1 - 2) - Both sections are amended
PART TWO - ACTIVITIES ON THE TERRITORY OF CZECH REPUBLIC OF INSTITUTIONS OF EMPLOYEES PENSION INSURANCE FROM COUNTRIES MEMBERS OF EUROPEAN UNION OR OTHER COUNTRIES MEMBERS OF EUROPEAN ECONOMIC SPACE (Sections 3 - 10) - Sections 3, 6 and 10 are amended.
Adds new two parts:
PART THREE - CONDITIONS OF OPERATING EMPLOYEES PENSION INSURANCE (Sections 10a - 10g)
PART FOUR - COMMON PROVISIONS (Section 10h)
Texte(s) de base:

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer