L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Pologne >

Nom original: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Nom: Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 15th January 2009, concerning the conditions and means of payments from the Labour Fund for creation of workplaces, workplace maintenance, and granting funds to an unemployed persons to create their own economic activity as well as means to secure the restitution of these funds (Text No. 26).
Pays: Pologne
Sujet(s): Politique et promotion de l'emploi, services de l'emploi
Type de loi: Règlement, Décret, Arrêté, Ordonnance
Adopté le: 2009-01-15
Entry into force:
Publié le: Dziennik Ustaw, 2009-01-16, vol. 5, pp. 640 - 645, ISSN: 0867-3411
ISN: POL-2009-R-82709
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=82709&p_lang=fr
Bibliographie: Dziennik Ustaw, 2009-01-16, vol. 5, pp. 640 - 645, ISSN: 0867-3411
Act on-line in Polish Act on-line in Polish INFOR.pl - Dziennik Ustaw, Poland PDF PDF (consulté le 2010-07-07)
Résumé/Citation: Regulates the improvement and creation of workplaces and provides details of conditions for the granting of funds for unemployed persons wishing to create their own economic activity.
Texte(s) de base:

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer