Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Denmark >

Original name: Lov (Nr 476 af 2012) om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Name: Act (No. 476 of 2012) amending the Consolidation (No. 190 of 2012) of the Active Social Policy Act (No. 946 of 2009), Consolidated Sickness Benefit Act (No. 1152 of 2011). Consolidation (No. 190 of 2012) of the Active Social Policy Act (No. 946 of 2009), Consolidated Integration Act (No. 1062 of 2010) and the Consolidated Act (No. 731 of 2010) on Responsibility for and Control of Active Employment Promotion.
Country: Denmark
Subject(s): Unemployment benefit
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2012-05-30
Entry into force:
ISN: DNK-2012-L-94914
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94914&p_lang=en
Bibliography: Act online in Danish Act online in Danish Ministry of Employment, Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark, 3 pp. PDF in Danish PDF in Danish (consulted on 2014-01-13)
Abstract/Citation: Amends various regulations concerning some less intensive efforts and extension of the Employment Council's tasks in the following acts:

- Consolidation (No. 190 of 2012) of the Active Social Policy Act (No. 946 of 2009).
- Consolidated Act (No. 731 of 2010) on Responsibility for and Control of Active Employment Promotion.
- Consolidated Integration Act (No. 1062 of 2010).
- Consolidation (No. 706 of 2012) of the Active Employment Promotion Act (No. 710 of 2011).
- Consolidated Sickness Benefit Act (No. 1152 of 2011).
Amended text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer