Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Denmark >

Original name: Bekendtgørelse (Nr 14 af 2011) om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og særlig ydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov (Nr 946 af 2009) om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde.
Name: Order (No. 14 of 2011) on the right of municipalities to reimbursement of costs related to cash and start allowance, rehabilitation benefit, sickness benefit, unemployment and special benefits to persons participating in programmes under the Consolidated Active Social Policy Act (No. 946 of 2009) or to recipients of sickness benefit gradually returning to work.
Country: Denmark
Subject(s): Social security (general standards)
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2011-01-03
Entry into force:
ISN: DNK-2011-R-90011
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=90011&p_lang=en
Bibliography: Order online in Danish Order online in Danish Ministry of Employment, Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark, 2 pp. PDF in Danish PDF in Danish (consulted on 2012-05-28)
Abstract/Citation: Contains 13 articles concerning cash and start allowance, rehabilitation benefit, sickness benefit, unemployment and special benefit, entry into force and transitional provisions.

Repeals the Order (No. 449 of 2010) on the right of municipalities to reimbursement of costs related to cash and start allowance, rehabilitation benefit, sickness benefit, unemployment and special benefits to persons participating in programmes under Chapter 10-12 of the Consolidated Active Social Policy Act (No. 946 of 2009) or to recipients of sickness benefit gradually returning to work.
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer