Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Denmark (2,081) > Elimination of child labour, protection of children and young persons (49)

Original name: Bekendtgørelse (Nr 983 af 2008) om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.
Name: Order (No. 983 of 2008) on support for youth with special needs due to physical or mental disability.
Country: Denmark
Subject(s): Elimination of child labour, protection of children and young persons
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2008-10-01
Entry into force:
ISN: DNK-2008-R-84633
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84633&p_lang=en
Bibliography: Order online in Danish Order online in Danish Ministry of Welfare, www.retsinformation.dk, Denmark, 2 pp. PDF PDF (consulted on 2010-09-15)
Abstract/Citation: Contains 7 articles concerning procedures for the examination and inclusion of the parents and the child/youth; the role of visitation committees; financial support and the role of municipalities, including the municipal boards; evaluation and follow-up; and entry into force.
Related text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer