Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Denmark (2,081) > Equality of opportunity and treatment (107)

Original name: Lov om aendring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophaevelse af lov om udlaegning av åndsvageforsorgen og den øvrige saerforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmaessige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand.
Name: Act (No. 574 of 2005) to amend Act (No. 72 of 2004) respecting legal security and administration in the social field and other acts etc.
Country: Denmark
Subject(s): Equality of opportunity and treatment; Administration and financing
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2005-06-24
Entry into force:
Published on: Lovtidende A, 2005-06-25, Vol. 92, No. 574, pp. 4112-4118
ISN: DNK-2005-L-70838
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=70838&p_lang=en
Bibliography: Lovtidende A, 2005-06-25, Vol. 92, No. 574, pp. 4112-4118
Abstract/Citation: Act No. 72 of 2004: amends numerous sections; repeals chapter 5 and various other sections; adds ss. 17(4), 37a and 50a.
Act No. 1527 of 2004: amends s. 5a.
Amended text(s):
Related text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer