Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці

ILO Declaration | 18 June 1998