Deklarácia MOP o základných zásadách a právach pri práci a jej následné opatrenia

ILO Declaration | 18 June 1998