Колективні переговори. Стратегічний посібник

Як уряди можуть забезпечити реальне визнання цього основоположного права? Які засоби політик та інститути сприяють колективним переговорам і як їх можна було б створити?

Цей посібник адресовано державним органам, на які покладено завдання розробляти політику та створювати інститути, що сприяють колективним переговорам, і також підвищувати ефектив-ність цієї політики й таких інститутів. Він містить настанови стосовно визначальних елементів політики сприяння колективним переговорам та процесу її формування, а також деякі міркування щодо підвищення рівня охоплення інститутами колективних переговорів. Посібник можна використовувати у широкому спектрі інституційних середовищ і в умовах різних національних традицій. Він допомагає розробляти засоби сприяння колективним переговорам на основі тристороннього соціального діалогу.