Колективно-договірне регулювання в Україні та Німеччині. Рекомендації для України

У главах про КДР у Німеччині та Україні висвітлено такі питання, як правова база КДР, основні суб’єкти включно з державою, фактичні рівні переговорів та взаємодія між цими рівнями, охоплення колективними договорами і угодами, міст колективних договорів і угод, а також «м’які» фактори, зокрема довіра між соціальними партнерами. Крім того, детально досліджено особливості КДР у вох галузях: металургії та будівництві. скільки особливу увагу проєкту було риділено використанню показників під час переговорів на рівні галузей, розглянуто також показники, що їх зазвичай готують та використовують соціальні партнери у двох вищезгаданих галузях обох країн.