Формування превентивної культури безпеки та гігієни праці в шахтах

Мета даного посібника – надати огляд основних документів МОП, що стосуються безпеки та гігієни праці в шахтах. Конвенція про безпеку та гігієну праці в шахтах 1995 року (№ 176) – це міжнародно визнаний галузевий стандарт, який встановлює відповідальність державних органів, роботодавців, а також права та обов’язки працівників і їхніх представників у гірничій галузі. Посібник базується на найкращих міжнародних практиках, спрямованих на попередження нещасних випадків та професійних захворювань у гірничій галузі. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці 1995 року (№ 183) доповнює конвенцію № 176, надаючи конкретні вказівки із ефективного застосування положень конвенції. Також додано інформацію щодо інших інструкцій та матеріалів. Тексти конвенції № 176 і рекомендації до неї № 183, а також застосовні загальні міжнародні стандарти щодо безпеки та гігієни праці та інспекції праці подано у додатку.