Publications in Serbian

January 2019

 1. Smernice za izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019

 2. Izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019

 3. Pred log mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečijeg rada uključujući najgore oblike dečijeg rada u Republici Srbiji: 2018-2022

  31 January 2019

November 2018

 1. Perspektive mladih Roma, Aškalija i Egipcana o mogucnostima i izazovima za dostojanstveni rad na Kosovu

  05 November 2018

  Studija detaljno opisuje perspektive i iskustva mladih Roma, Aškalija i Egipcana iz opština akovica, Kosovo Polje i Gracanica, njihove izazove i mogucnosti u pronalaženju pristojnog rada. Nalazi i preporuke ce služiti za podsticanje razvoja rodno osetljivih mera za ukljucivanje tri zajednice na tržište rada u tri opštine obuhvacene studijom.

August 2018

 1. Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

  30 August 2018

March 2018

 1. Promovisanje mogućnosti za dostojanstveni rad za mlade Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu

  01 March 2018

June 2016

 1. Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

  30 June 2016

  Ovaj izveštaj predstavlja ključne tačke Ankete od škole do posla (SWTS) sprovedene 2015. godine u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije u okviru projekta MOR “Work4Youth”.

January 2015

 1. Kontrolne tačke za prevenciju stresa na radu

  27 January 2015

  Ovaj priručnik ima za cilj pregled pitanja stresa na radnom mestu. Uključuje kontrolne tačke koje su lake za primenu, a koje služe za prepoznavanje stresora (uzročnika stresa) tokom rada i ublažavanje njihovih štetnih uticaja. Postoji nada da će zaposleni i poslodavci moći da koriste kontrolne tačke kako bi prepoznali uzroke stresa na radu i preduzeli delotvorne mere kako bi ih rešili.

April 2014

 1. Bezbednost i zdravlje pri upotrebi hemikalija na radnom mestu

  28 April 2014

  Ovaj izveštaj povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu 2014. daje pregled trenutne situacije u vezi sa upotrebom hemikalija i njihovim uticajem na radnom mestu i u životnoj sredini, uključujući razne nacionalne, regionalne i međunarodne napore da se one tretiraju. Izveštaj takođe predstavlja elemente za uspostavljanje nacionalnih programa i onih na nivou preduzeća koji doprinose adekvatnom upravljanju hemikalijama na radnom mestu.

March 2014

 1. Декларација Међународне организације рада о мултинационалним предузећима: Коју корист од ње имају радници?

  20 March 2014

  Декларација о мултинационалним предузећима представља глобални споразум о томе како би предузећа требала да се понашају. Она је корисно оруђе за синдикате да је користе приликом организовања да би одржали и побољшали ситуацију у којој се радници налазе.