Publications in Romanian

May 2021

 1. O sinergie a creșterii economice și oportunităților de angajare. O analiză a sistemelor de piață a sectorului pomușoarelor în Republica Moldova

  05 May 2021

  Cu finanțare din partea Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare al Regatului Unit, Organizația Internațională a Muncii (ILO) a fost însărcinată să efectueze o analiză a sistemelor de piață a sectorului pomușoarelor din Republica Moldova. Scopul prezentului studiu a fost de a înțelege mai bine constrângerile pieței care limitează crearea locurilor de muncă, obținerea unor venituri mai mari și o productivitate sporită în cadrul sectorului - în special în ceea ce privește femeile și persoanele cu dizabilități - și identificarea unui set practic de acțiuni bazate pe dovezi care abordează și elimină constrângerile în cauză.

 2. „ Îndulcirea” potențialului de muncă decentă. O analiză a sistemelor de piață a sectorului apicol din Republica Moldova

  05 May 2021

  Cu finanțare din partea Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare al Regatului Unit Organizația Internațională a Muncii (ILO) a fost însărcinată să efectueze o analiză a sistemelor de piață a sectorului apicol din Republica Moldova. Scopul prezentului studiu a fost de a înțelege mai bine constrângerile pieței care limitează crearea locurilor de muncă, obținerea unor venituri mai mari și o productivitate sporită în cadrul sectorului - în special în ceea ce privește femeile și persoanele cu dizabilități - și identificarea unui set practic de acțiuni bazate pe dovezi care abordează și elimină constrângerile în cauză.

May 2020

 1. Drepturile tinerilor la locul de muncă

  05 May 2020

  GHID ȘI SET DE INSTRUMENTE DIDACTICE PENTRU FORMATORI

February 2020

 1. The Enabling Environment for Sustainable Enterprises in Moldova – 2019 update (RO version)

  21 February 2020

 2. Biz-up: Abilități de auto-angajare pentru tineri

  19 February 2020

  Ghidul Organizației Internaționale a Muncii "Biz-up. Abilități de auto-angajare pentru tineri" a fost adaptat la contextul național al Republicii Moldova pentru a oferi ajutorul tuturor tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani, care dau dovadă de motivație pentru a se auto-angaja, să lanseze o activitateeconomică în sectoare generatare de venit.

August 2019

 1. Ghid de Bune Practici pentru Producătorii de Articole Artizanale

  26 August 2019

April 2018

 1. FEMEILE DE ETNIE ROMĂ ȘI LUMEA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA

  01 April 2018

December 2017

 1. STABILIREA SALARIULUI ȘI PRACTICILE DE REMUNERARE APLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  21 December 2017

August 2017

 1. Efectuarea inspecțiilor muncii în construcții - Ghid pentru inspectorii de muncă

  22 August 2017

  Obiectivul acestui ghid este de a ajuta inspectorii de muncă să își îndeplinească funcția de inspector prin furnizarea de informații, într-un format ușor de utilizat, despre o metodologie sugerată pentru efectuarea inspecțiilor activităților de construcții; de la planificare la raportarea inspecției, precum și furnizarea de informații tehnice pe care inspectorii de muncă le pot furniza angajatorilor și lucrătorilor astfel încât să se asigure „munca decentă”.

 2. Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/2017: Diferenţele salariale la locul de muncă

  09 August 2017