Izazovi socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini: obuhvat, adekvatnost, rashodi i financiranje

Ovo izvješće ukazuje na ključne probleme postojećih sustava socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini na temelju analize dostupnih pokazatelja, te identificira ključna pitanja koja zahtijevaju djelovanje.

Socijalna zaštita – koja uključuje doprinosna i nedoprinosna socijalna davanja – ključni je financijski mehanizam koji svakom treba osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i sigurnost prihoda tijekom cijelog životnog ciklusa, kao i u vrijeme krize. Pandemija COVID-19 dodatno je naglasila kritičnu važnost izgra-
dnje sveobuhvatnog i otpornog sistema socijalne zaštite.

Sadašnji sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini suočava se s ogromnim izazovima koji proizilaze iz nedovoljnog ulaganja u sistem s ciljem proširenja obuhvata i smanjenja neefektivnosti u raspodjeli resursa i nejednakosti, uključujući rodnu nejednakost. Loši pokazatelji tržišta rada i njihov spori oporavak od pandemije COVID-19, te očekivane fiskalne štednje, povećali su rizik od daljnjeg de facto smanjenja naknada za socijalnu zaštitu.

U tom kontekstu, MOR je proveo sveobuhvatan pregled postojećeg sistema socijalne zaštite, uzimajući u obzir postojeći obuhvat, adekvatnost naknada, rashode i financiranje. Svrha ovog izvještaja je ukazati na ključne probleme postojećih sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini na temelju analize dostupnih pokazatelja, te identificirati ključna pitanja koja zahtijevaju djelovanje.