Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova

It analyses interconnection between the professional education system in the Republic of Moldova, the local labour force supply and demand and labour migration.