Declaraţia OIM privind companiile multinaţionale: Ce beneficii aduce lucrătorilor?

Declaraţia privind companiile multinaţionale reprezintă un acord la nivel mondial cu privire la modul în care ar trebui să acţioneze întreprinderile. Ea reprezintă un instrument valoros pentru sindicate, care îl pot utiliza în procesul lor de organizare, pentru a menţine și a îmbunătăţi situaţia lucrătorilor.

Ghidul Declaraţiei privind companiile multinaţionale este conceput astfel încât să ajute sindicatele să pledeze pentru adoptarea și utilizarea unor politici și principii cuprinse în Declaraţia privind companiile multinaţionale, sprijinind în același timp un angajament mai intens pentru utilizarea acesteia de către OIM și membrii săi.